Nieuws

Het nieuwe schooljaar is gestart!

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar!
Tijdens de zomerperiode is Kindcentrum Regenboog verhuisd naar de Sytwinde en hebben XperiO en TechniO (het technieklokaal) van Ackerweide een vermelding op de buitengevel gekregen. 

U bent van harte welkom om op onze locaties.


 

Lees meer

Vakantieperiode Bestuursbureau

Het bestuursbureau is gesloten van donderdag 25 juli tot en met vrijdag 23 augustus 2019.

Een fijne zomer en tot in het nieuwe schooljaar.

Lees meer

Vernieuwde samenstelling Raad van beheer Octant

Marco Boender (zie foto) is de nieuwe voorzitter van de Raad van beheer. Hij kreeg op 8 juli de voorzittershamer overhandigd van Johan van Hagen. Marco Boender is sinds 2014 lid van de raad. Met de woorden ‘opvolgbaar, maar niet navolgbaar’ bedankte hij de voormalige voorzitter voor wat hij voor Octant in de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Johan is 6 jaar voorzitter geweest.

Nieuw lid
Als nieuw lid van de Raad van beheer is Jessica van Ruitenburg benoemd. Zij heeft als aandachtsportefeuille kinderopvang. Zij volgt niemand op. Met Jessica is de raad uitgebreid naar in totaal 6 leden.

Lees meer

Openbaar onderwijs: de toekomst van Nederland?

Reinoud de Vries is directeur-bestuurder van Octant, scholengroep voor primair onderwijs. Zijn oproep: laat politiek Den Haag vooral haar gezonde verstand gebruiken als het aankomt op bijzonder onderwijs.

Een bijdrage in de column Op Adem van Verus.

Lees meer

Jaarverslag 2018

Het onderwijsjaar 2018 in Nederland is een onrustig jaar geweest waarin het al jaren toenemende lerarentekort een zorgwekkend niveau heeft bereikt en leraren primair onderwijs in actie zijn gekomen voor betere arbeidvoorwaarden en een lagere werkdruk. Ook binnen Octant is deze onrust merkbaar geweest en heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden binnen de directies van onze scholen. Desondanks geeft dit jaarverslag een overwegend positief beeld. En groei speelt daarin een belangrijke rol. 

Lees 'm hier: jaarverslag 2018

 

Lees meer

Onderwijsconcept Octantschool Schatkaart slaat aan

Sinds twee jaar wordt op Octantschool Schatkaart het onderwijsconcept van Kunskapsskolan gevoerd en mét resultaat. Steeds meer ouders en kinderen ontdekken dit concept. Afgelopen week verwelkomde directeur Anouk Veuger de 100leerling.

In twee jaar tijd is het aantal leerlingen op de school met 60% gegroeid. Die groei heeft voornamelijk in de kleuterklassen plaatsgevonden. Dat was op Octantschool Schatkaart een feestje waard.

Gepersonaliseerd leren in de praktijk
Schatkaart biedt onderwijs dat zo dicht mogelijk aansluit bij de persoonlijke manier van leren. Om dat te kunnen doen, wordt steeds meer de instructie vanuit leerdoelen gegeven. Kinderen die de instructie nodig hebben, sluiten aan. Andere kinderen werken op dat moment aan hun eigen leerplan en verwerken leerstof met behulp van moderne digitale middelen op de tablet. De apps geven de leerkracht terugkoppeling op de persoonlijke leerlijn van een kind en de leerkracht speelt daarop in.  

Kunskapsskolan Nederland
Het onderwijs start vanuit de kracht en ambitie van iedere leerling. Octantschool Schatkaart en Kunskapsskolan Nederland werken samen om gepersonaliseerd leren vorm te geven. Deze manier van leren heeft zich in Zweden al breed bewezen en wordt nu ook in Nederland steeds meer toegepast, met succes. 

Lees meer

Nieuwbouw voor Octant Kindcentrum Regenboog

Kindcentrum Regenboog krijgt nieuwbouw. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart! In 2022 moet er een geheel nieuw gebouw staan. Onderwijs en kinderopvang samen onder één dak. De samenwerkende partners, Octant (Regenboog) en SkippyPepijN (locatie Klauterbeer), zijn erg blij met het nieuwe gebouw dat (waarschijnlijk) gerealiseerd zal worden tegenover de huidige hoofdlocatie van het kindcentrum.

Lees meer

Professionele pauze

Heeft u 20 maart al in uw agenda gezet? Dan zijn de leerlingen van alle Octantscholen vrij in verband met de Professionele Pauze; de studiedag voor alle medewerkers van Octant.

Lees meer

Verwachtingsvol onderwijs

Soms heb je spijt. Spijt van een beslissing die je hebt genomen. Ik had als werkgever misschien beter niet kunnen instemmen met de laatste cao. Natuurlijk ben ik blij met die 270 miljoen euro extra om een eerste stap te zetten voor het dichten van de loonkloof met de collega's in het voorgezet onderwijs. Ook al is dat nog niet genoeg.

Lees meer

Geslaagde lokale samenwerking Octant en Albert Heijn Ackershof

Drukbezochte kerstsupermarkt voor medewerkers Octant.

Lees meer

SBO Prinsenhof

Octantschool Prinsenhof is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. We verzorgen speciaal onderwijs voor kinderen in Pijnacker en heeft een regiofunctie. Op onze school komt ieder kind in een veilige leeromgeving tot zijn of haar recht. Het enthousiaste team helpt kinderen om uitdagingen aan te durven gaan. Zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en na hun basisschooltijd optimaal voorbereid zijn op hun toekomst.

Lees meer