Nieuws

Het gebruik van zelftesten voor leerlingen in de groepen 6,7 en 8

03-12-2021 | 16:10

Nootdorp, 3 december 2021

Betreft: het gebruik van zelftesten voor leerlingen in de groepen 6,7 en 8

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Het aantal besmettingen is in de maand november fors gestegen, helaas ook onder kinderen. Voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat de scholen open kunnen blijven. Er zijn daarom extra maatregelen genomen om scholen open te houden, waarover we u eerder informeerden via de brief van 29 november jl. Met deze brief informeren wij u over het gebruik van zelftesten voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8.

Zelftesten 
Leerlingen doen thuis tweemaal per week een zelftest. Het dringend advies is dat u uw kind helpt om twee keer in de week (preventief) een zelftest af te nemen. 

Waarom tweemaal per week preventief zelftesten?
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar besmetten met het coronavirus. Door twee keer per week preventief een zelftest te doen, kunt u in de gaten houden of uw kind toch ongemerkt besmet is. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat er een zelftest wordt gedaan, zonder dat er klachten aanwezig zijn.

Zo helpt u uw kind verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er minder klassen naar huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan.

We vragen u om uw kind te helpen om tweemaal per week preventief een zelftest te gebruiken. In de meeste gevallen zult u als ouder/verzorger de test bij uw kind afnemen; sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding. We verwachten dat we vanaf volgende week maandag tot aan in ieder geval de kerstvakantie de zelftesten aan de leerlingen mee kunnen geven. 

Bij preventief zelftesten geldt:
- Heeft uw kind een positieve zelftest? Blijf thuis en maak een afspraak bij de GGD om de testuitslag te bevestigen met een PCR-test.
- Heeft uw kind een negatieve zelftest en geen klachten? Uw kind mag naar school.

Vanaf vandaag mogen zelftesten ook gebruikt worden bij milde klachten:
- Heeft uw kind klachten die horen bij het coronavirus? Doe dan zo snel mogelijk een test: dat kan per 3 december met een zelftest. Bij een negatieve zelftest mag uw kind naar school. Blijven de klachten langer? Doe dan de volgende dag weer een zelftest. Krijgt uw kind meer klachten of verliest het de reuk of smaak? Maak dan een afspraak voor een PCR-test en volg de aanwijzingen van de GGD.

 

Mocht hier iets in veranderen dan wordt u hierover geïnformeerd door de school. 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om met uw kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Dit is in het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u als ouder/verzorger.

Hulp bij zelftesten
In de flyer bij deze brief leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een positieve of negatieve testuitslag. Deze kunt u ook vinden op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Via deze link vindt u ook instructiefilmpjes van diverse testaanbieders voor het uitvoeren van een goede zelftest. Deze kunt u eventueel ook samen met uw kind bekijken. 

Het is goed om vooraf met uw kind te bespreken dat het wattenstaafje een stuk minder diep de neus in hoeft dan bij een GGD-teststraat. De testafname duurt kort, voelt even niet zo prettig, maar doet zeker geen pijn. Veelgehoord geluid van leerlingen van middelbare scholen – waar de zelftest al langer wordt gebruikt – is: ‘het is niet heel fijn, maar het valt mee!’. 
 

Meer informatie
Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op de website van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.  

Meer informatie over het totaalpakket aan coronamaatregelen op school vindt u op de website van de Rijksoverheid

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u die stellen aan de directie van de school van uw kind. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

We danken u weer hartelijk voor uw medewerking, samen houden we de school open!

 

Met vriendelijke groet,
Harry Bosma

 

Directeur-bestuurder