Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs samenkomen in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat perfect aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Kindcentrum basisscholen Octant
Kindcentrum basisscholen Octant

Octant Kindcentrum

Op 1 augustus 2017 heeft het eerste Octant Kindcentrum haar deuren geopend. Samen met kinderopvangorganisatie Skippy-Pepijn is vanaf 2016 hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Kindcentrum Regenboog werkt met een visie onder eenduidige aansturing als een team aan onderwijs en kinderopvang. Een kindcentrum waar kinderen vanaf 2 tot 12 jaar welkom zijn en een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs aangeboden wordt.

In de komende jaren zullen meer kindcentra worden geopend. Zo worden er nu al voorbereidingen getroffen op Vlinderboom, Ackerweide, Fontein en Schatkaart.

Kindcentrum basisscholen Octant