Octant Academie

Ons aanbod 2021/2022

In de Octant Academie kunnen medewerkers bijleren over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheid en vakdidactiek. Training en nascholing van onze medewerkers vinden wij namelijk essentieel voor het bieden van kwalitatief en vernieuwend onderwijs.

De Octant Academie maakt zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige kwaliteiten van medewerkers voor het professionaliseringsaanbod. Naast theorie hecht de Academie grote waarde aan het begeleiden van leerkrachten en het toepassen van de aangeboden stof in de praktijk. Het aanbod is op maat samengesteld voor zowel startende, basis- en vakbekwame leerkrachten als kwaliteitsondersteuners en onderwijs ondersteunend personeel.

Op deze pagina vind je een uitgebreid aanbod van onze opleidingen, cursussen, trainingen en masterclasses.

Leerkracht Octant Academie
Kanjertraining Licentie A

Kanjertraining Licentie A

De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren.

Werk jij tenminste één jaar op een school waar wordt gewerkt met de Kanjertraining, dan is deze cursus echt iets voor jou! 

Meer info
Kanjertraining Licentie B/C

Kanjertraining Licentie B/C

Om de twee jaar volg je een Kanjertraining om je Licentie te behouden. Hiervoor volg je Kanjertraining licentie B en vervolgens Licentie C. In de bijeenkomst staan de leerkrachtvaardigheden, nieuwe leerlijnen en materialen centraal.

Meer info
Kanjercoördinator

Kanjercoördinator

We willen de Kanjercoördinatoren samenbrengen om zo de professionaliseringsvraagstukken op de scholen in kaart te brengen. Ben jij Kanjercoördinator op één van onze Octantscholen? Dan is deze bijeenkomst bedoeld voor jou! 

Meer info
Basiscursus voor praktijkbegeleiders - ronde 2

Basiscursus voor praktijkbegeleiders - ronde 2

Jij bent als praktijkbegeleider een hele belangrijke schakel in het leerproces van de student. Om een student goed op te kunnen leiden is het belangrijk dat je kennis hebt van het curriculum van de PABO, het leren leren van een student én vaardigheden beheerst voor het voeren van gesprekken die nodig zijn om een student in ontwikkeling te brengen. Staat dit schooljaar het opleiden van een student in jouw taakbeleid, meld je dan aan!

Meer info
Leernetwerk 'Basisbekwame leerkrachten'

Leernetwerk 'Basisbekwame leerkrachten'

Sta jij als leerkracht nu inmiddels zo'n 4 tot 7 jaar voor de klas? Of ben je er even tussenuit geweest en nu weer terug in het onderwijs? Dan is het leernetwerk 'Basisbekwame leerkrachten' speciaal voor jou bedoeld! Je gaat samen met andere basisbekwame leerkrachten aan de slag met je persoonlijke professionalisering.

Meer info