Octant Academie

Ons aanbod

In de Octant Academie kunnen medewerkers bijleren over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheid en vakdidactiek. Training en nascholing van onze medewerkers vinden wij namelijk essentieel voor het bieden van kwalitatief en vernieuwend onderwijs.

De Octant Academie maakt zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige kwaliteiten van medewerkers voor het professionaliseringsaanbod. Naast theorie hecht de Academie grote waarde aan het begeleiden van leerkrachten en het toepassen van de aangeboden stof in de praktijk. Het aanbod is op maat samengesteld voor zowel startende, basis- en vakbekwame leerkrachten als kwaliteitsondersteuners en onderwijs ondersteunend personeel.

Op dit moment wordt weer een uitgebreid aanbod van onze opleidingen, cursussen, trainingen en masterclasses samengesteld, dus hou deze pagina in de gaten.

Leerkracht Octant Academie
Blended basiscursus praktijkbegeleiders 2022/2023 - ronde 1

Blended basiscursus praktijkbegeleiders 2022/2023 - ronde 1

Jij bent als praktijkbegeleider een hele belangrijke schakel in het leerproces van de student. Om een student goed op te kunnen leiden is het belangrijk dat je kennis hebt van het curriculum van de PABO, het leren leren van een student én vaardigheden beheerst voor het voeren van gesprekken die nodig zijn om een student in ontwikkeling te brengen. Staat dit schooljaar het opleiden van een student in jouw taakbeleid, meld je dan aan!

Meer info