Octant Academie

Ons aanbod

In de Octant Academie kunnen medewerkers bijleren over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheid en vakdidactiek. Training en nascholing van onze medewerkers vinden wij namelijk essentieel voor het bieden van kwalitatief en vernieuwend onderwijs.

De Octant Academie maakt zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige kwaliteiten van medewerkers voor het professionaliseringsaanbod. Naast theorie hecht de Academie grote waarde aan het begeleiden van leerkrachten en het toepassen van de aangeboden stof in de praktijk. Het aanbod is op maat samengesteld voor zowel startende, basis- en vakbekwame leerkrachten als kwaliteitsondersteuners en onderwijs ondersteunend personeel.

Op dit moment wordt weer een uitgebreid aanbod van onze opleidingen, cursussen, trainingen en masterclasses samengesteld, dus hou deze pagina in de gaten.

Leerkracht Octant Academie
Basistraining 'medezeggenschap'

Basistraining 'medezeggenschap'

Als lid van de medezeggenschapsraad denk je mee met het bestuur en de directie van de school. Je geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Wat zijn je bevoegdheden? Wat is je rol, taak en functie? Hoe werkt het in de praktijk? Deze vragen worden beantwoord in de basistraining.

Meer info