Octant Academie

Ons aanbod 2020/2021

In de Octant Academie kunnen medewerkers bijleren over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheid en vakdidactiek. Training en nascholing van onze medewerkers vinden wij namelijk essentieel voor het bieden van kwalitatief en vernieuwend onderwijs.

De Octant Academie maakt zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige kwaliteiten van medewerkers voor het professionaliseringsaanbod. Naast theorie hecht de Academie grote waarde aan het begeleiden van leerkrachten en het toepassen van de aangeboden stof in de praktijk. Het aanbod is op maat samengesteld voor zowel startende, basis- en vakbekwame leerkrachten als kwaliteitsondersteuners en onderwijs ondersteunend personeel.

Op deze pagina vind je een uitgebreid aanbod van onze opleidingen, cursussen, trainingen en masterclasses.

Leerkracht Octant Academie
Opleiding 'School Video Interactie Begeleiding'

Opleiding 'School Video Interactie Begeleiding'

Wil jij een rol spelen in het gezamenlijk professionaliseren binnen Octant? Wil jij coaching- en communicatievaardigheden ontwikkelen om leraren, leerlingen en teams aan de hand van eigen videobeelden te laten reflecteren op het eigen handelen? Dan is de opleiding tot School Video Interactie Begeleider echt iets voor jou! In samenwerking met het Haags Centrum Voor Onderwijsadvies (HCO) biedt de Octant Academie deze één jaar durende opleiding aan.

Meer info
Masterclass 'Autisme'

Masterclass 'Autisme'

Jij bent als kwaliteitsondersteuner of leerkracht een belangrijke vertrouwenspersoon voor het kind met autisme om zich op school veilig te kunnen voelen. Om een leerling met autisme goed te kunnen begeleiden is kennis over autisme een eerste voorwaarde. Daarnaast is het belangrijk dat je weet wat de basisattitude is tegenover het kind met autisme. Om deze kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen, biedt Tjitske Veldkamp de masterclass autisme aan.

Meer info
Basistraining 'medezeggenschap'

Basistraining 'medezeggenschap'

Als lid van de medezeggenschapsraad denk je mee met het bestuur en de directie van de school. Je geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Wat zijn je bevoegdheden? Wat is je rol, taak en functie? Hoe werkt het in de praktijk? Deze vragen worden beantwoord in de basistraining.

Meer info
Cursus 'Begeleidingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders' - ronde 1

Cursus 'Begeleidingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders' - ronde 1

Jij bent als praktijkbegeleider een hele belangrijke schakel in het leerproces van de student. Om een student goed op te kunnen leiden is het belangrijk dat je kennis hebt van het curriculum van de PABO, het leren leren van een student én vaardigheden beheerst voor het voeren van gesprekken die nodig zijn om een student in ontwikkeling te brengen. Staat dit schooljaar het opleiden van een student in jouw taakbeleid, meld je dan aan!

 

Meer info
Intervisie voor praktijkbegeleiders

Intervisie voor praktijkbegeleiders

Heb jij de cursus ‘begeleidingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders’ gevolgd en staat het opleiden van een student dit schooljaar op jouw taakbeleid? Dan zijn de intervisiebijeenkomsten voor praktijkbegeleiders een ideale plek om met collega-praktijkbegeleiders ervaringen uit te wisselen over opleidingsvraagstukken van de student en het professionele antwoord daarop van de praktijkbegeleider. 

 

 

Meer info
Masterclass 'Kindgesprekken, waarom en hoe?'

Masterclass 'Kindgesprekken, waarom en hoe?'

Hoe kan het dat we in het onderwijs zoveel met kinderen werken maar eigenlijk heel weinig écht met ze praten? En dan bedoelen we niet over de dagelijkse dingen die besproken worden over het werk dat nog niet af is of een ruzie die bijgelegd moet worden. We hebben het over echte verbinding met de kinderen die dagelijks jouw lokaal binnenlopen. Het beeld leeft dat dat ontzettend veel tijd kost en waar haal je dat in je overvolle planning vandaan? Wil jij leren om tijd te creëren voor een goed kindgesprek waardoor je jouw interactie met de leerlingen weet te verdiepen? Laat je dan inspireren in deze Masterclass! 

Meer info
Kanjertraining Licentie A

Kanjertraining Licentie A

In schooljaar 2019/2020 is een groep deelnemers gestart met de Kanjertraining Licentie A. Vanwege het Coronavirus is deze gestaakt. Dit jaar ronden we de training af. Let dus op! Het is alleen voor de deelnemers die daar vorig schooljaar ook aan hebben deelgenomen.

Meer info
Kanjertraining Licentie B/C

Kanjertraining Licentie B/C

Om de twee jaar volg je een Kanjertraining om je Licentie te behouden. Hiervoor volg je Kanjertraining licentie B en vervolgens Licentie C. In de bijeenkomst staan de leerkrachtvaardigheden, nieuwe leerlijnen en materialen centraal.

Meer info
Informatiebijeenkomst 'schoolcontactpersoon'

Informatiebijeenkomst 'schoolcontactpersoon'

Iedere school van Octant heeft een schoolcontactpersoon. Wat wordt er van jou verwacht? Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden? Daar vertelt Wies Vink, de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Octant, je graag meer over.

Meer info