Werken bij Octant

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. Ben jij iemand die graag verder wil leren, een passie heeft voor (modern) onderwijs? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou! Je vindt hier onze huidige vacatures of de mogelijkheid om een open sollicitatie te sturen.

Leerkracht groep 6

Voor basisschool Fontein in Ypenburg (omgeving Den Haag) zoeken we per 1 februari 2018 een leerkracht voor groep 6 die:

 • bewust kiest voor het christelijk onderwijs
 • beschikbaar is per 1 februari of zo snel mogelijk daarna
 • goed kan samenwerken met ouders en teamleden
 • goed kan organiseren, plannen en communiceren
 • kennis van of ervaring heeft met handelings- en opbrengstgericht werken
 • affiniteit of ervaring heeft met de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Wij bieden:

 • een enthousiast en samenwerkend team
 • een uitstekende ondersteuningsstructuur
 • een stabiel leerlingenaantal
 • een uitstekende huisvesting
 • begeleiding op basis van ons inwerkplan voor nieuwe collega’s

Mensen die bijna klaar zijn met hun pabo-opleiding mogen natuurlijk ook solliciteren. Mensen die op andere dagen willen werken, kunnen ook reageren. 

Details

 • Per 1 februari 2018
 • 17 uur tot 23 uur per week
 • werkdagen bij voorkeur donderdag en vrijdag

Interesse?

Meer informatie of direct solliciteren? Neem contact op met Marlies van Dorp (schooldirecteur Fontein), tel. 015-3106066 of 06-23000485 of mail je cv met motivatie naar m.van.dorp@octant.nl.

 

Meer informatie over Fontein

 

Leerkracht LB Specialist Begaafdheid

Voor basisschool Zonnestraal in Ypenburg (omgeving Den Haag) zoeken we per 1 januari 2018 een leerkracht LB Specialist Begaafdheid die:

· affiniteit heeft met begaafdheid 

· open kan communiceren met collega’s en ouders 

· een eigen bijdrage weet te leveren aan de verdere onderwijskundige ontwikkeling van de school 

· naast een PABO diploma, een afgeronde opleiding op het gebied van begaafdheid heeft of bereid is deze te volgen

De specialisatie begaafdheid is onderdeel van de functie leerkracht LB. Binnen Octant kunnen alle leerkrachten LB zo nodig (tevens) worden ingezet voor lesgevende taken.

Wij bieden:

 • een enthousiast en samenwerkend team

 • een uitstekende ondersteuningsstructuur

 • een stabiel leerlingenaantal

 • een uitstekende huisvesting

 • een organisatiestructuur waarin het werken in bouwen het fundament vormt

 • begeleiding op basis van ons inwerkplan voor nieuwe collega’s

En verder:
- Een financieel gezonde stichting;
- Professionele bovenschoolse ondersteuning;
- Kwalitatief goed onderwijs;
- Hoge oudertevredenheid.

Details

 • Werktijdfactor: 0,2125 - 0,4250
 • Leerkracht LB
 • Reageren: voor 21 november 2017
 • Sollicitatiegesprekken: week 48

Interesse?

Meer informatie of direct solliciteren? Bel met Sylvia Stam (schooldirecteur a.i.) op 015 369 82 44 of mail je motivatie en cv voor 21 november naar s.stam@octant.nl.

 

Meer informatie over Zonnestraal

Leraren Zonnestraal

Voor basisschool Zonnestraal in Ypenburg (omgeving Den Haag) zijn wij op zoek naar meerdere leerkrachten.

 • Leerkracht groep 2 (per direct)

 • Leerkracht startgroep voor de startgroep (per 12 januari 2018)

Wij zoeken enthousiaste collega's die:

 • ervaring hebben in de onderbouw

 • open kunnen communiceren met collega’s en ouders

 • een eigen bijdrage weten te leveren aan de verdere onderwijskundige ontwikkeling van de school

 • bekend zijn met zelfstandig werken en handelingsgericht werken

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Octant wil in al haar geledingen een lerende organisatie zijn en is altijd op zoek naar de meerwaarde van samenwerking.

En verder:
- Een financieel gezonde stichting;
- Professionele bovenschoolse ondersteuning;
- Kwalitatief goed onderwijs;
- Hoge oudertevredenheid.

Wij bieden:

 • een enthousiast en samenwerkend team

 • een uitstekende ondersteuningsstructuur

 • een stabiel leerlingenaantal

 • een uitstekende huisvesting

 • een organisatiestructuur waarin het werken in bouwen het fundament vormt

 • begeleiding op basis van ons inwerkplan voor nieuwe collega’s

Details

 • Groep 2; werktijdfactor: 0,4250 - 0,9375, start met twee dagen, uitbreiding naar vijf dagen na de kerstvakantie

 • Startgroep; werktijdfactor: 0,2125 - 0,9375

 • Regulier tijdelijke aanstelling

 • Deadline: 8 november 2017

 • Sollicitatiegesprekken: week 46

Interesse?

Meer informatie of direct solliciteren? Bel met Sylvia Stam (schooldirecteur a.i.) op 015 369 82 44 of mail je motivatie en cv voor woensdag 8 november naar s.stam@octant.nl.

 

Meer informatie over Zonnestraal

Schooldirecteur Zonnestraal (vervuld)

Octant zoekt per 1 januari 2018 een enthousiaste schooldirecteur voor Octantschool Zonnestraal. Zonnestraal is het middelpunt van de wijk Ypenburg; een christelijke school met een fijne sfeer en leeromgeving. Naast de standaard vakken is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 21-eeuwse vaardigheden.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Octant wil in al haar geledingen een lerende organisatie zijn en is altijd op zoek naar de meerwaarde van samenwerking.

En verder:
- Een financieel gezonde stichting;
- Professionele bovenschoolse ondersteuning;
- Kwalitatief goed onderwijs;
- Hoge oudertevredenheid.

Welke schooldirecteur zoeken wij?

Een persoonlijkheid die:
- communicatief vaardig is binnen een open cultuur en gemakkelijk in gesprek gaat met kinderen, ouders en leerkrachten en zich bij hen betrokken voelt;
- laagdrempelig is, open en toegankelijk en tegelijkertijd overwicht weet te houden;
- open staat voor teamleden en ouders, begrip heeft voor mensen, met gevoel voor humor en een lerende houding, en daarnaast zakelijk effectief en efficiënt kan handelen;
- het als een uitdaging ziet om intensief samen te werken met interne geledingen (MR/OR) en netwerken weet te boeien en aan zich te binden.

Een ondernemende leider die:
- vooruitstrevend en vernieuwend is en oog heeft voor ontwikkelingen in het onderwijs en kinderopvang;
- nieuwe ideeën op systematische wijze doorvoert en daarbij draagvlak weet te creëren en het proces begeleidt en ondersteunt;
- samenwerking met het team vasthoudt en verder stimuleert en hieromtrent gerichte activiteiten weet te ontplooien;
- leiding geeft in samenspraak, inventief en innovatief is;
- adequaat kan omgaan met en kan handelen in diverse situaties.

Een visionair die:
- de school verder weet te profileren en te positioneren;
- het pedagogische en het sociale aspect van het onderwijs hoog in het vaandel heeft staan;
- zich bewust is van Octantschool Zonnestraal als maatschappelijke organisatie en dit ook wil uitdragen;
- doelen en afspraken bewaakt die verband houden met de visie en missie;
- oog en oor heeft voor actuele onderwijsontwikkelingen en leiding kan geven aan veranderingsprocessen.

Een onderwijskundig leider is die:
- de passie voor het vak en het persoonlijk meesterschap van de leerkracht weet te herkennen en naar een hoger plan kan brengen;
- leerkrachten in hun kracht kan zetten en kan ondersteunen;
- persoonsgericht leiderschap toont door duidelijke eisen en grenzen te stellen;
- resultaatgericht kan werken.

De meest relevante competenties

Empatisch vermogen:
Heeft oog voor het welbevinden van kinderen, personeel en ouders, kan goed luisteren en communiceren met alle geledingen.

Resultaatgerichtheid:
Maakt een vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Visie-gestuurd werken:
Vormt zich een beeld van toekomstige ontwikkelingen en kan deze verbinden aan het onderwijsconcept van de school.

Leiderschap:
Is gericht op het bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus teneinde de kindcentrum- en onderwijsontwikkeling te bevorderen.
Kan confronteren, bemiddelen en geeft of vraagt feedback.

Functie-eisen
- U kiest bewust voor het christelijk onderwijs en onderschrijft de missie en visie van Octant;
- U heeft leidinggevende ervaring en bent bij voorkeur in het bezit van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs, of bent bereid dit te gaan halen.

Details

 • Werktijdfactor 0.9 - 1.0

 • Waardering in schaal DC

 • Reageren is mogelijk tot en met maandag 2 oktober 2017. De eerste ronde gesprekken staat gepland voor dinsdag 10 oktober 2017. De tweede ronde vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017. Een kennismaking met Zonnestraal maakt deel uit van de procedure.

Interesse?

Uw brief en cv kunt u mailen naar info@octant.nl t.a.v. de heer Reinoud de Vries (directeur-bestuurder Octant) o.v.v. vacature Schooldirecteur Zonnestraal.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites www.octant.nl en www.zonnestraal-octant.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met de heer Reinoud de Vries, 015 361 46 98.

 

In het informatiepakket zijn de volgende documenten opgenomen:
- Wij zijn Octant (missie & visie);
- Het Octant Ambitieplan;
- De Schoolgids 2017-’18.

Open sollicitatie