Wetenschap & Technologie

In de huidige wereld spelen computers en algoritmes een alsmaar groter wordende rol. Begrip van hoe computers werken wordt hierdoor steeds belangrijker. Ook vaardigheden zoals kritisch denken en creativiteit worden steeds belangrijker. We willen leerlingen daarom goed voorbereiden op de toekomst, een toekomst waar bijvoorbeeld robots steeds meer werk voor ons gaan doen. Daarom is wetenschap & technologie een belangrijke pijler voor Octant en komt dit op verschillende manieren terug in ons onderwijs.

Digitaal vaardig

Octant heeft zich als doel gesteld dat alle leerlingen en leraren 'digitaal vaardig' zijn in 2019. Met digitaal vaardig wordt een combinatie van computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden bedoeld. Informatievaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie op internet. Vaak wordt hiervoor ook de term '21e eeuwse vaardigheden' gebruikt. Wij geloven dat deze vaardigheden essentieel zijn in de verdere (school)carrière van onze leerlingen.

Digitaal vaardig Octant basisscholen
Xperio ontdeklab Octant wetenschap technologie

XperiO Ontdeklab

In het XperiO maken leraren en leerlingen kennis met nieuwe (ICT) technische materialen. Naast het XperiO is een technieklokaal ingericht. De twee lokalen samen vullen elkaar uitstekend aan om kinderen vaardiger te laten worden in logisch in stapjes te denken (computational thinking) en ze uit te dagen om zelf gecreëerde ontwerpen te produceren (maker education). 

Het doel van XperiO is leraren met hun groep enthousiast te maken voor wetenschap en technologie en ze te inspireren om dit ook zelf te gaan doen. Leraren zien toepassingen van de 21e eeuwse vaardigheden, onderzoekend- en ontwerpend leren en wat dit met hun leerlingen doet.

Xperio ontdeklab Octant wetenschap technologie

Werken met tablets

Octant is begonnen met de inzet van tablets op haar scholen. Het werken met tablets is ondersteunend aan de digitale leerlijn die door Octant wordt aangereikt en op het niveau van de school verder wordt uitgewerkt. De specialist Mediawijsheid speelt hierbij, samen met de onderwijskundig ICT-er een grote rol. Op de tablets verkennen de jongste leerlingen gebieden van taal, rekenen en fijne motoriek. De oudere leerlingen gebruiken de tablets voor gepersonaliseerd leren en krijgen oefeningen op niveau.

Tablets basisscholen Octant

Waar is het Ontdeklab?

Het XperiO Ontdeklab is te vinden op de Vlinderboom in Pijnacker, Zilverreigerdreef 103 (MFA Het Nest) in Pijnacker. 

In januari 2018 wordt een tweede XperiO geopend op de Zonnestraal in Den Haag.

Contactgegevens

Bent u ook geïnteresseerd in het XperiO Ontdeklab? Neem dan gerust contact op met Lian Gielisse, zij verzorgt de de lessen en coördineert het XperiO. Dit kan per email: l.gielisse@octant.nl

Volg het XperiO ook op Facebook: XperiO Ontdeklab