Professionaliseren

Octant wil het onderwijs continu verbeteren. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat niet alleen onze leerlingen, maar ook de leraren, directie en bestuur nooit uitgeleerd zijn. Door te specialiseren, constant onze kennis te delen en (startende) leraren intensief te begeleiden leren wij van en met elkaar. En dat zie je terug in ons onderwijs!

Beginnende leerkrachten Octant

Opleidingsschool Talentum Haagland

Octant maakt onderdeel uit van de opleidingsschool Talentum Haagland. Dit betekent dat wij samen met onze partners hogeschool Inholland, SCO Delft en PCPO Westland jaarlijks zo'n 80 studenten in de Haagse regio opleiden tot leraar basisonderwijs.

Studenten die deelnemen aan de Opleidingsschool kunnen ook gebruik maken van het leer-werktraject dat door Octant samen met de hogeschool is ontwikkeld. Studenten uit het 3e en 4e jaar doen hier betaald werkervaring op. Hiermee proberen we kwalitatief goede studenten te trekken die aan een her-oriëntering toe zijn op hun eigen werkloopbaan.

Maak de reis naar het onderwijs
Voor meer informatie kijk je op: www.talentumhaagland.nl

Beginnende leerkrachten Octant

Kennisplatforms

Naast de training en bijscholing vinden wij het ook belangrijk dat onze medewerkers leren van elkaar en een 'expert' worden in hun specialisatie. Deze specialismen zijn bijvoorbeeld taal, begaafdheid, gedrag of wetenschap & technologie. De specialisten van iedere school komen samen in de platforms om hun kennis en ervaring te delen. Zij werken samen aan schoolontwikkeling en doen onderzoek. Op die manier kunnen we onze leerlingen onderwijs op maat aanbieden en profiteren zij bovendien niet van de kennis van één school maar van acht scholen.

Kennisplatforms Octant basisscholen
Octant academie lerende school

Octant Academie

In de Octant Academie kunnen medewerkers bijleren over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheid, vakdidactiek, wetenschap en technologie. Training en nascholing van onze medewerkers vinden wij namelijk essentieel voor het bieden van kwalitatief en vernieuwend onderwijs.

Bekijk het uitgebreide aanbod van onze opleidingen, cursussen, trainingen en masterclasses op Octant Academie

 

Octant academie lerende school

Schoolopleiders

Aan iedere Octantschool is een schoolopleider verbonden. Deze specialist begeleidt studenten die deelnemen aan de Octant Opleidingsschool. Onze schoolopleiders begeleiden ook de startende leraren tijdens hun Inductieprogramma dat drie jaar duurt. Ook kunnen de schoolopleiders voor korte coachings- en begleidingstrajecten worden ingezet. Samen met de coördinator Opleidingsschool denken de schoolopleiders mee in het vorm en inhoud geven aan de opleidingsschool.

Beginnende leerkrachten Octant