Nieuws

Vertrek directeur-bestuurder Reinoud de Vries

31-05-2021 | 11:59

Geachte relaties van Octant, organisatie voor christelijk primair onderwijs,

Hierbij informeer ik u over het vertrek van onze directeur-bestuurder Reinoud de Vries. Reinoud heeft per 1 juni 2021 een mooie volgende uitdaging gevonden bij OZHW, een onderwijsorganisatie voor basis- en voortgezet onderwijs in Barendrecht. 

Tijdens zijn 10-jarige periode als bestuurder is Octant op alle mogelijke manieren gegroeid en geprofessionaliseerd. Daar zijn we hem enorm dankbaar voor.

We wensen hem uiteraard alle succes in zijn nieuwe functie.

Als Raad van Beheer hebben we enige tijd geleden de procedure voor het aantrekken van een nieuwe directeur-bestuurder gestart en we hebben er vertrouwen in rond de start van het nieuwe schooljaar dit proces succesvol af te ronden. Passend bij ons motto ‘Samen bereik je meer’ werken we met een brede selectiecommissie met leden vanuit het bestuursbureau, de directeuren van de Octantscholen en de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). 

Voor de komende periode zijn met de schooldirecteuren en het bestuursbureau alle lopende zaken en dossiers belegd en is dit naar betrokken externe- en interne partijen gecommuniceerd. 

We vertrouwen erop u voor nu zo volledig mogelijk geïnformeerd te hebben, uiteraard hoort u van ons als wij de nieuwe directeur-bestuurder hebben aangetrokken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de toezichthoudende leden van de Raad van Beheer

Marco Boender (Voorzitter)  
Dineke Melker (Vice-voorzitter)  
Jasper Spanbroek
Jessica van Ruitenburg
Natascha Niemeijer

 

 

Afscheid Reinoud de Vries