Nieuws

SBO Prinsenhof

01-07-2018 | 14:00

Octantschool Prinsenhof is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. We verzorgen speciaal onderwijs voor kinderen in Pijnacker en heeft een regiofunctie. Op onze school komt ieder kind in een veilige leeromgeving tot zijn of haar recht. Het enthousiaste team helpt kinderen om uitdagingen aan te durven gaan. Zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en na hun basisschooltijd optimaal voorbereid zijn op hun toekomst.

Bijzondere kijk op onderwijs

In vele opzichten werken we op Octant sbo Prinsenhof op dezelfde wijze als op een reguliere basisschool. De leerlingen werken in groepen, ze krijgen les volgens dezelfde lesmethodes en we werken toe naar dezelfde doelen. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen én van onszelf. Die verwachtingen maken we graag waar.
 

Toch is Prinsenhof niet in alle opzichten gelijk aan een reguliere basisschool. Een school voor speciaal basisonderwijs richt alle voorzieningen in op haar leerlingen. Daarnaast hebben we op Prinsenhof een bijzondere kijk op het onderwijs. We hebben bijvoorbeeld specialisten die de kinderen begeleiden. Denk aan de intern begeleider, de logopedist of de kinderfysiotherapeut. Onze leerlingen volgen onderwijs op maat. Onderwijs dat bij hen past en waarmee zij vooruit kunnen.

Meer informatie over Octant sbo Prinsenhof