Nieuws

Nieuwbouw voor Octantschool Schatkaart

29-04-2020 | 13:01

Octantschool Schatkaart verhuist in de nabije toekomst niet naar de locatie van De Josephschool, maar krijgt nieuwbouw op de huidige locatie en zal samen met BSO/peuteropvang De Wombat een kindcentrum gaan vormen. Dit voorgenomen besluit van het College van burgemeester en wethouders is mede ingegeven door de snelle groei van het leerlingaantal van Schatkaart. Op de locatie van de Josephschool is te weinig ruimte voor nieuwbouw.


De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens om de locatie Groen van Prinstererlaan in Pijnacker Noord te (her)ontwikkelen voor de vestiging van twee basisscholen, Schatkaart en de Casaschool. Een voorstel om op deze locatie een tweetal kindcentra te ontwikkelen is voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert in mei over het voorstel volgens het BOB-model: op 14 mei Beeld- en oordeelsvormend en op 28 mei Besluitvormend. De gemeenteraadsvergaderingen zijn te volgen via de livestream.

Octantschool Schatkaart zit al op de locatie Groen van Prinstererlaan. Het gebouw is verouderd en aan vervanging toe en zal in zijn geheel herontwikkeld worden tot een kindcentrum, waarin onderwijs en opvang wordt geboden. In het voorstel van de gemeente krijgt Schatkaart ook nieuwe buren, de Casaschool met eigen kinderopvang.


De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. Ook is er nog onduidelijkheid over de bouwduur. Na het besluit van de raad gaat de gemeente in gesprek met de school, de omwonenden en andere belanghebbenden om samen invulling te geven aan het onderwijscomplex in Pijnacker-Noord. Omdat de coronacrisis het op dit moment onmogelijk maakt om een bijeenkomst te organiseren waarbij (groepen) mensen elkaar fysiek ontmoeten, werkt de gemeente aan (online) alternatieven. 
 

Huidige gebouw Schatkaart