Nieuws

Octantschool Schatkaart sluit bouwperiode af en is klaar voor de toekomst

28-01-2020 | 13:00

Een nieuw schoolconcept implementeren, op Octantschool Schatkaart is daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt. In april 2019 resulteerden de inspanningen al in het verwelkomen van de 100e leerling. Onlangs vierden ouders, leerlingen en leerkrachten van de school de start van de nieuwe fase met een winterfeest op Schatkaart.

Na de komst van de nieuwe directeur in 2017 ging het hard. Directeur Anouk Veuger ging de samenwerking aan met Kunskapsskolan Nederland, een organisatie die basisscholen en middelbare scholen helpt hun eigen ambitie naar gepersonaliseerd onderwijs te realiseren.

Implementatie schoolconcept
Schatkaart heeft de afgelopen jaren gebouwd aan de implementatie van het schoolconcept en met succes, want tweeënhalf jaar bouwen heeft geresulteerd in bijna een verdubbeling van het aantal leerlingen. Leerlingen staan centraal in dit concept. Zij worden door de leerkracht gecoacht bij het ontwikkelen van eigenaarschap van leren, creatief denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en digitaal vaardig zijn. Elk kind volgt zijn eigen leerpad. Schatkaart kent verder een 5 gelijke dagen model (elke dag dezelfde schooltijden) en met het kernvak rekenen werken zij groepsdoorbrekend.

Winterfeest
Deze “bouwperiode” zoals Schatkaart het noemde, is afgesloten met een winterfeest en onthulling van het nieuwe logo-element. Terwijl het feest aan de gang was, werden alle borden voorzien van het nieuwe logo. Anouk Veuger bedankte ouders, leerlingen en leerkrachten voor hun hulp. “Vanuit de kernwaarden die iedere Octantschool kent; Zelfbewustzijn, Duurzaam samen en Ontdekkend leren, hebben wij een vertaling gemaakt die op onze school van toepassing is: gepersonaliseerd leren, ouderbetrokkenheid en talentaanbod. Bedankt voor jullie medewerking” aldus Veuger.