Nieuws

Primeur bij Octant: Zonnestraal wordt eco-school

10-02-2020 | 13:22

Vanaf begin februari neemt Octantschool Zonnestraal officieel deel aan het Eco-schools programma. Eco-schools is hét wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te verminderen of het schoolplein te vergroenen. Na twee jaar kan de school het internationale keurmerk voor duurzame scholen behalen: de Groene Vlag.

Het was een feestje in de aula. De intentieverklaring werd niet alleen getekend door leerlingen, maar ook door schooldirecteur Michel Fransen en directeur-bestuurder Reinoud de Vries. Het feestje werd versterkt door een optreden van de Octant (onderwijs)robot Techie. 

GreenTeam
De leerlingenraad is omgedoopt tot het “GreenTeam”. Samen met de directeur en leden van de ouderraad hebben de kinderen al een aantal acties uitgezet om het zwerfafval rond de school te verminderen, zuiniger om te gaan met energie binnen de school en het vergroten van de hygiëne op school. Ook hebben zij meegeholpen met het regelen van ouders die vanuit hun beroep lessen kwamen geven aan diverse klassen. Zo hebben de groepen 6, 7 en 8 allemaal een interessante les gehad over zonne-energie en recycling. Kinderen spreken leerkrachten steeds meer aan op bijvoorbeeld onnodig het licht aan laten staan in een lokaal. “Leerlingen worden zich steeds bewuster van het feit dat zij ook bij kunnen dragen aan duurzaamheid. Dat is het doel wat we nu bereiken. Wat het traject zo mooi maakt, is dat de ideeën echt vanuit de leerlingen komen! Elke bijeenkomst van de leerlingenraad is weer een feestje om mee te maken!” aldus Michel Franssen, schooldirecteur Zonnestraal. 

Ambitie: duurzaam onderwijs
Zonnestraal is de eerste van alle negen Octantscholen die de intentieverklaring voor Eco-schools heeft getekend. Iedere school gaat in de eigen context en in haar eigen tempo aan de slag om zich tot Eco-school te ontwikkelen. De scholen doen dit volgende de Eco-Schoolmethodiek die uit zeven stappen bestaat (meer info op www.ecoschools.nl). Octant stelt zichzelf tot doel om in 2023 elke school een Eco-school te laten zijn.