Nieuws

Octant Kindcentrum Regenboog krijgt nieuwe schooltijden

19-02-2020 | 10:44

Octant Kindcentrum Regenboog gaat per nieuwe schooljaar 2021-2021 over op het 5 gelijke dagen model. Kortgezegd houdt dit in dat kinderen elke dag op dezelfde tijd van en naar school gaan tijdens hun 8-jarige basisschoolperiode.  

Ouders van het Kindcentrum zijn vooraf gevraagd om te stemmen over het 5 gelijke dagen model. Er was sprake van een grote stemmingsopkomst. Maar liefst 78% van de ouders stemden vóór de nieuwe schooltijden.  

Draagvlak 
Met deze uitkomst hebben directie en de MR gezamenlijk besloten dat er voldoende draagvlak is om de nieuwe schooltijden te hanteren. Estelle Huisman, adjunct-directeur: “Als directie zijn wij zeer blij met deze uitkomst. Het past volledig bij onze visie. Op deze manier kunnen we bouwen aan ons Kindcentrum, waar onderwijs en opvang vloeiend in elkaar overlopen.” Patrick Kort-Spoelman, directeur vult aan: “Inmiddels is de BSO voor de onderbouw (locatie Sytwinde) al in de school gevestigd en na de voorjaarsvakantie gebeurt hetzelfde voor de bovenbouw op de andere locatie (Koningin Julianastraat). Het zijn allemaal mooie stappen in de samenwerking met opvangorganisatie SkippyPePijN.” 

Voorbereiden op nieuwe schooljaar 
Alle kinderen gaan binnenkort op beide locaties een paar dagen wennen aan het nieuwe rooster, voordat na de zomervakantie de nieuwe schooltijden ingaan. Daarbij blijven alle kinderen vanaf het nieuwe schooljaar ook tussen de middag over op school. 

Heeft u inhoudelijke vragen over het nieuwe schoolrooster, dan kunt u contact opnemen met de directie. Op www.kindcentrumregenboog-octant.nl is ook meer informatie te vinden over het Kindcentrum.