Nieuws

Investeer in het onderwijs, investeer in de toekomst

30-01-2020 | 14:22

Triangel in Delfgauw, een van onze Octantscholen is tijdens de stakingsdagen niet dicht. Zij laten lessen verzorgen door ouders en medewerkers van het bestuursbureau. Zo maken zij duidelijk wat er gebeurt wanneer er geen leraren zijn. Dat ouders dit ook begrijpen, blijkt wel uit de grote belangstelling om mee te doen. John Körfer, een ouder op school ontwierp een speciale cartoon die in heel Delfgauw werd opgehangen en uitnodigde tot gesprekken.

Ook andere Octantscholen hebben acties bedacht. Zo laat Ackerweide lessen verzorgen door leerlingen uit de bovenbouw. Andere Octantscholen hebben ervoor gekozen om dicht te zijn en zo een krachtig signaal af te geven.

‘Investeer in het onderwijs, investeer in de toekomst.’ Wat Octant betreft laten we deze boodschap luid en duidelijk horen totdat er in Den Haag écht voor het onderwijs wordt gekozen. De nood is hoog.

Het is tijd voor een daadkrachtige aanpak van het lerarentekort. Daar blijft bij horen: een eerlijk salaris en meer ondersteuning in de school. En zo lang er niet voldoende leraren beschikbaar zijn keuzes maken, die ja, pijn kunnen doen. Zoals het naar beneden brengen van het aantal lesuren in het basisonderwijs. 

In Nederland brengen basisschoolleerlingen -gemiddeld genomen- heel veel uren door op school. Dat kan best minder. Hierdoor blijft het onderwijs betaalbaar, zijn er meer leraren beschikbaar, kan de werkdruk afnemen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verder omhoog kan. Wie durft?

Tot slot. De onderwijsinspectie heeft het over haarscheurtjes die nu zichtbaar worden door het lerarentekort. En dat tekort zal blijven toenemen. Over een paar jaar zullen die scheurtjes er anders uitzien wanneer er nu niet iets structureels gebeurt. Vandaar dat wij de acties op 30 en 31 januari van harte ondersteunen.