Nieuws

Nieuwbouw voor Octant Kindcentrum Regenboog

14-03-2019 | 14:39

Kindcentrum Regenboog krijgt nieuwbouw. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart! In 2022 moet er een geheel nieuw gebouw staan. Onderwijs en kinderopvang samen onder één dak. De samenwerkende partners, Octant (Regenboog) en SkippyPepijN (locatie Klauterbeer), zijn erg blij met het nieuwe gebouw dat (waarschijnlijk) gerealiseerd zal worden tegenover de huidige hoofdlocatie van het kindcentrum.

Om de nieuwbouw van de school mogelijk te maken zijn er afspraken gemaakt met de andere schoolbesturen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp over een herverdeling van de schoolgebouwen in Nootdorp. Een van de afspraken is dat alle scholen onder één dak gehuisvest zullen zijn.

De dependance van de openbare basisschool De Winde zal daarom per 1 augustus a.s. verhuizen naar de 's Gravenweg. Daar is nu nog de dependance van Kindcentrum Regenboog te vinden.

Octant heeft het voornemen om de dependance van het kindcentrum met ingang van het nieuwe schooljaar tijdelijk te verhuizen naar de Sytwinde totdat de nieuwbouw gereed is. De dependances van De Winde en Kindcentrum Regenboog wisselen dus feitelijk van plek.

De verhuizing biedt het kindcentrum kansen. Zo kan, vooruitlopend op de nieuwbouw met ingang van het nieuwe schooljaar, direct al gestart worden met peuteropvang en voor- en naschoolse opvang gecombineerd mét onderwijs in één gebouw.

Hiernaast is er de intentie om te starten met kinderdagopvang 0 - 4 jaar.

Ga naar de website van Octant Kindcentrum Regenboog voor meer informatie over het onderwijs.