Nieuws

Maatregelen op scholen n.a.v. de persconferentie 

30-11-2021 | 10:38

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Naar aanleiding van de persconferentie en de uitkomsten voor het primair onderwijs op 26 november 2021 ontvangt u deze brief.  

Het primair onderwijs blijft open en daar zijn we blij mee. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen naar school kunnen komen. Juist binnen de muren van de school leren, spelen en groeien de kinderen. 

In deze tijden vraagt dit wel wat van ons als ouders, kinderen en personeel in het onderwijs. Vanaf vandaag gelden extra maatregelen om besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. 

De volgende maatregelen gelden, zoals u tijdens de persconferentie heeft kunnen vernemen, dan ook vanaf vandaag op de scholen en vindt u ook als bijlage bij deze brief.  

-Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen afstand te houden van elkaar.  

-Leerlingen van groep 6,7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag het mondkapje af. Voor de leerlingen is dit vanuit de overheid geen verplichting, maar een dringend advies. Wat we uitdrukkelijk niet doen, is het een leerling verplichten een mondkapje te dragen. Wel vragen we u om hier verstandig mee om te gaan. We gaan er dan ook van uit dat iedereen een mondkapje meeneemt en draagt. Op school zal ook een voorraad mondkapjes aanwezig zijn voor het geval een mondkapje bijvoorbeeld vergeten wordt.  

-Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. De zelftesten hiervoor ontvangt u via de school. Zoals het er naar uit ziet, zal dit in de loop van december zijn. Het wordt gewaardeerd als u tot die tijd de verantwoordelijkheid neemt om uw kind thuis te (laten) testen met een zelftest.  

-Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Oók bij milde klachten zoals een snotneus. Bij een negatieve testuitslag is de leerling weer welkom op school.  

-Waar mogelijk komen de leerlingen zelf naar school. 

-Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. 

Onderstaande maatregelen worden door de scholen ingericht en met u gecommuniceerd indien van toepassing. 

-Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden.  

-Scholen spreiden pauze en brengen looproutes aan. 

-Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. 

Sommige maatregelen vragen wat extra tijd om te organiseren, we vragen hiervoor uw begrip. 

Het kan helaas ook voorkomen dat individuele scholen tijdelijk dichtgaan, omdat de GGD dat adviseert of omdat het niet mogelijk is de bezetting rond te krijgen omdat leerkrachten bijvoorbeeld in quarantaine moeten. In dat geval krijgt u via de school van uw kind de nodige informatie. 

Ons primaire doel is om uw kind zo veilig en verantwoord mogelijk naar school te kunnen laten gaan. We moeten en willen het met elkaar doen en hopen op uw begrip en naleving van deze richtlijnen.  

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u die stellen aan de directie van de school van uw kind. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Harry Bosma 
Directeur-bestuurder 

infographic