Nieuws

Opening scholen per 8 juni

08-06-2020 | 17:11

De heropening van de Octantscholen na de meivakantie is buitengewoon goed verlopen. Een groot compliment aan de medewerkers in de scholen die dit mogelijk hebben gemaakt. Na ‘onderwijs op afstand’ en ‘scholen gedeeltelijk weer open’ gaan we vanaf vandaag een derde en nieuwe fase in. De scholen gaan helemaal open. Spannend voor u als ouder én voor de scholen zelf. 
Maar we zijn ook blij met dit besluit. Zeker voor de kinderen die nu weer allemaal tegelijk en de hele dag weer naar school kunnen. 

In deze Corona-tijd blijven bijzondere maatregelen van kracht. De school heeft u hierover uitvoerig bericht. De veiligheid op de scholen en de zorg voor onderwijs aan uw kind staan centraal. Het is een stevige uitdaging voor de scholen om alle groepen bemenst te krijgen. We willen heel graag terug naar de gewone manier van werken en houden er tegelijkertijd rekening mee dat we soms aanpassingen moeten doen.  

De Octantscholen hebben gezamenlijk besloten grote terughoudendheid te betrachten als het gaat om activiteiten buiten de school: geen excursies, schoolreis of schoolkamp. Ook de traditionele musicaluitvoering zal dit jaar anders worden dan de scholen gewend zijn te doen.  

De laatste schoolweken staan voor de deur. Wij vertrouwen erop dat het ons gaat lukken om uw 
kind(eren) dit schooljaar goed te laten afronden. Ook hierover zult u door de school worden geïnformeerd.

Tot slot een woord van dank gericht aan u. In de afgelopen weken heeft u als ouder/verzorger moeten bijspringen. ‘Onderwijs op afstand’ kon alleen maar een succes worden mede door uw hulp en ondersteuning. Hartelijk dank daarvoor. ‘Samen bereik je meer!’