Nieuws

Protocol Coronavirus

28-02-2020 | 11:11

15 maart 2020

In vervolg op eerdere berichtgeving vanuit de school van uw kind(eren), informeren wij u verder over de manier waarop alle Octantscholen omgaan met de huidige situatie rondom het coronavirus. 

Wij volgen de ontwikkelingen van dag tot dag nauwgezet. De lijn daarbij is steeds geweest dat we adviezen van de regionale GGD en het RIVM opvolgden én uitvoerden. De scholen bleven open.

Nu echter is besloten dat alle scholen hun deuren moeten sluiten, zijn ook alle Octantscholen met ingang van morgen voor de komende drie weken tot en met 6 april gesloten.

Wij ontvangen graag de kinderen die ouders hebben met een vitaal beroep (overzicht vitale beroepen) en geen opvang kunnen regelen. Ook kinderen met ouders die in het onderwijs werkzaam zijn, blijven bij ons welkom. U kunt uw kind(-eren) per dag aanmelden via Schoudercom (Ackerweide) en Parro (overige Octantscholen).

Morgen zullen wij overleg hebben met de medezeggenschapsraden over de ontstane situatie. 

Verder zijn we plannen aan het ontwikkelen om het digitaal onderwijs mogelijk te maken. Onze scholen blijven onderwijs aanbieden! U zult daarover in de komende week nader bericht ontvangen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de groep 8 leerlingen die zich straks over de eindtoets moeten gaan buigen. Het streven is dit uiterlijk woensdag a.s. van start te laten gaan.

12 maart 2020 16:08 uur

-Onderstaande brief wordt/is gestuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen op Octantscholen-

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In vervolg op eerdere berichtgeving vanuit de school van uw kind(eren), informeren wij u over de manier waarop alle Octantscholen omgaan met de huidige situatie rondom het coronavirus. Wij volgen de ontwikkelingen van dag tot dag nauwgezet. De lijn daarbij is steeds dat we adviezen van de regionale GGD en het RIVM opvolgen én uitvoeren.

Tot op dit moment zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen of medewerkers op onze scholen. Dat betekent dus ook dat voor nu geen aanleiding is om andere maatregelen te nemen dan de maatregelen die het RIVM en de regionale GGD voorschrijven. Hieruit volgt ook dat al onze scholen gewoon open zijn. 

De Nederlandse regering heeft vandaag een oproep gedaan om thuis te blijven bij verkoudheidsverschijnselen wel of niet in combinatie met koorts. Dit geldt voor kinderen én voor volwassenen. Dit kan betekenen dat er onvoldoende opvangcapaciteit op de scholen ontstaat omdat er onvoldoende professionals aanwezig zijn. In overleg met u zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. Houd u daarom ook de berichtgeving via uw school in de gaten.

Ook hebben de Octantscholen in gezamenlijkheid vandaag besloten alle buitenschoolse activiteiten (activiteiten onder lestijd die buiten de school plaatsvinden) tot nader order te schrappen.

In de preventieve sfeer zetten we de voorzorgsmaatregelen voort die sinds vorige week van kracht zijn, aangevuld met de nieuwe landelijke maatregel om geen handen meer te schudden. De maatregelen zijn:

  • regelmatig de handen met water en zeep wassen;
  • in de binnenkant van de elleboog hoesten of niezen;
  • papieren zakdoekjes gebruiken en na gebruik direct weggooien;
  • bij begroeting of afscheid geen hand schudden.

Als zich een situatie voordoet waarin sprake is van een besmette leerling of medewerker, dan bepaalt de school samen met de GGD en het schoolbestuur welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen. Daarover wordt u dan uiteraard geïnformeerd. Ook zullen wij de andere scholen en schoolbesturen dan informeren.

We hebben in de afgelopen periode gezien dat de voorzorgsmaatregelen op al onze scholen worden nageleefd door zowel personeel als de leerlingen. Wij zijn blij met de rust die wordt bewaard in de school om kinderen een veilige leeromgeving te bieden.

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u die stellen aan de directie van de school van uw kind. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bronnen: 
RIVM 

GGD Haaglanden

Met vriendelijke groet,

Reinoud de Vries
Directeur-bestuurder

12 maart 2020 14:43 uur
Octant: U wordt later vandaag geïnformeerd over de maatregelen op de scholen met betrekking tot het coronavirus. Tot nader order zullen in ieder geval buitenschoolse activiteiten onder schooltijd, zoals uitstapjes en excursies, afgelast worden.

 

 

9 maart 2020: RIVM: nieuwe maatregel om geen handen meer te schudden

Goed de handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden.

2 maart 2020: RIVM: scholen kunnen gewoon openblijven
Het RIVM ontvangt veel vragen over of scholen dicht moeten vanwege het coronavirus. Het instituut vermeldt op Twitter dat dit niet nodig is. 

Kinderen die in een gebied zijn geweest waar het virus heerst en verkoudheidsverschijnselen vertonen, moeten thuis goed uitzieken. Bij koorts dient contact opgenomen te worden met de huisarts, zo luidt het advies. 

28 februari 2020: De eerste besmetting met het coronavirus in Nederland is een feit. Natuurlijk roept dat vragen bij u en ons op. Ons protocol is om zoals altijd de lokale GGD en de richtlijnen van het RIVM te volgen. De lokale GGD informeert over de consequenties en de te nemen maatregelen voor die specifieke plaats of regio. Deze informatie is het meest recent:

Kinderen kunnen gewoon naar school. Als een kind ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. Kinderen in Nederland die verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet recent in besmette gebieden zoals bepaalde gemeenten in Noord-Italië zijn geweest. Voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden verwijzen wij naar de website van het RIVM. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn.

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Moet de onderwijsinstelling voorzorgsmaatregelen nemen? Zo ja, welke?
Dit is niet nodig. Alle GGD-instellingen en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen over de te nemen maatregelen bij een eventuele besmetting.

Standaardmaatregelen
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

• Was de handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Mocht er in de komende dagen iets veranderen, dan houden wij u op de hoogte.

Coronavirus