Nieuws

Octantschool Zonnestraal doet mee aan de Dag van de Duurzaamheid

28-09-2020 | 15:47

Op vrijdag 9 oktober 2020 is de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs. Op die dag organiseert Octantschool Zonnestraal verschillende activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van een duurzame wereld. Het onderwerp past bij één van de ambities van Octant: duurzaam onderwijs.

Verschillende activiteiten
De school verzamelt zoveel mogelijk elektrische apparaten en aan het einde van de dag gaan ze die wegen. De leerlingenraad leest verhalen voor aan de onderbouw die met duurzaamheid te maken hebben. Ook Michel Fransen, directeur Octantschool Zonnestraal leest voor aan de kleuters. Leerlingen gaan in shifts de hele dag door afval rond de school/in de wijk opruimen. Groep 7-8 krijgt een leskist met het thema duurzaamheid en er is nog veel meer te doen voor de andere groepen op 9 oktober!

Ambitie: duurzaam onderwijs
We hebben een gezamenlijke opdracht om kinderen toe te rusten voor de wereld van morgen. Duurzaamheid – hoe je je verhoudt tot de omgeving – is daarin een belangrijk aspect. Wij vatten het begrip duurzaamheid op in de breedste zin van het woord. Een duurzame school is gehuisvest in een energiezuinig en flexibel schoolgebouw, is voortdurend in beweging, maakt optimaal gebruik van ict-oplossingen en biedt een toekomstbestendig lesprogramma dat wordt verzorgd door veranderingsgezinde leraren.


Zonnestraal is bovendien de eerste van alle negen Octantscholen die de intentieverklaring voor Eco-schools heeft getekend. Octant stelt zichzelf tot doel om in 2023 elke school een Eco-school te laten zijn. Klaar voor de toekomst en op weg naar een duurzame wereld.

Helaas is er door de coronamaatregelen dit jaar geen gelegenheid om de school open te stellen voor publiek.

dag van de duurzaamheid 2020