Nieuws

Verwachtingsvol onderwijs

09-02-2019 | 10:29

Spijt

Soms heb je spijt. Spijt van een beslissing die je hebt genomen. Ik had als werkgever misschien beter niet kunnen instemmen met de laatste cao. Natuurlijk ben ik blij met die 270 miljoen euro extra om een eerste stap te zetten voor het dichten van de loonkloof met de collega's in het voorgezet onderwijs. Ook al is dat nog niet genoeg.

Maar dat de schooldirecties en ondersteunend personeel in de laatste cao onvoldoende zijn meegenomen, is een grote misser. Ook al was de boodschap 'dat regelen we wel in de volgende cao.
En dat zal ook wel gebeuren denk ik. Maar het daarmee afgegeven signaal is niet goed.

In de afgelopen jaren was het 'bon ton' om de vloer aan te vegen met het management. Ze doen er niet toe, ze zijn alleen maar lastig en ze kosten heel veel geld. Vooral de politiek heeft er een handje van om alle problemen maar af te schuiven richting het management.

Misschien is dit ook wel een van de redenen geweest dat 'zelfsturende teams zo in opkomst raakten. Groepen medewerkers die het allemaal zelf deden en geen managers meer nodig hadden.

Maar die modegril lijkt haar langste tijd gehad te hebben. Je ziet nu bedrijven en instellingen er weer van terugkomen. Een voorbeeld hiervan is de zorghulpverlening.

Medewerkers daar blijken helemaal niet blij te zijn met die managementtaken, 'laten wij maar zorg verlenen. Op de werkvloer, daar komen we tot ons recht'. Ook blijkt dat niet iedereen geschikt is om managementtaken uit te voeren, waardoor die taken steeds op dezelfde schouders kwamen te liggen.

Blijkbaar doen managers er toch toe.

Scholen kunnen niet zonder leiderschap. Directieleden en het ondersteunend personeel faciliteren de leraren. Door hun inzet kunnen zij lesgeven. Schoolleider zijn is een vak en hij of zij is een sleutelfiguur in de hele schoolorganisatie.

Met de nieuwe cao wordt er nog scherper naar de schoolleider gekeken. Zeker als het gaat om het taakbeleid. Maar op welke wijze de schoolleider daar in gefaciliteerd moet worden, staat in de cao nergens geregeld. Ook voor hen geldt dat de werkdruk alleen maar is toegenomen. En daar mogen anderen best meer oog voor hebben. Zeker aan de cao-onderhandelingstafel.

Ik gun iedere school een schoolleider met visie, die weet waar we naar toe gaan. Een leider die ruimte biedt aan leraren. En dat kan niet goed genoeg gewaardeerd worden.

 

Verwachtingsvol onderwijs
is een column van Reinoud de Vries.