Nieuws

Stichting IEP en Octantschool Triangel openen de eerste Samen naar Schoolklas

03-07-2023 | 13:46

 
Voor Octantschool Triangel en Stichting IEP is net voor de zomervakantie een belangrijke mijlpaal bereikt. De samenwerkingsovereenkomst voor de allereerste Samen naar Schoolklas in Pijnacker-Nootdorp wordt ondertekend en de klas kan na de zomervakantie starten. 
 
Na een grondige en intensieve voorbereidingsperiode, waarbij PPO Delflanden, de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Stichting het Gehandicapte Kind, Handicap.nl en SkippyPepijn nauw betrokken waren, opent de klas haar deuren voor het komende schooljaar. Voor Stichting het Gehandicapte Kind is het de 50e Samen naar Schoolklas. Kinderen met en zonder beperkingen kunnen nu samen naar school, dicht bij huis. Vanaf augustus 2023 gaat de eerste Samen naar Schoolklas van start op Octantschool Triangel in Delfgauw. In dit speciaal ingerichte klaslokaal ontvangen kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften op maat gemaakte zorg en onderwijs. Ze leren elkaar kennen en kunnen deelnemen aan elkaars activiteiten, waardoor ze elkaar kunnen waarderen en van elkaar kunnen leren. 
 
Aanleiding voor het initiatief Samen naar Schoolklas 
Ruim een jaar geleden benaderden Peter en Rianne Boerefijn van Stichting IEP Octantschool Triangel met het idee om een Samen naar Schoolklas op te richten. Ze wilden dat kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften, waaronder hun zoon Koen, gewoon naar school konden gaan, vlakbij hun eigen huis. 
Triangel was al bekend terrein voor Peter en Rianne, aangezien hun dochter Senne daar haar basisschoolperiode had doorgebracht. Maar toen Koen vier jaar oud werd, bleek het vanwege zijn beperkingen niet mogelijk voor hem om ook naar Triangel te gaan. Na een omweg vonden ze uiteindelijk een plek voor Koen in het speciaal onderwijs. Twee jaar geleden bleek echter dat het speciaal onderwijs niet langer de juiste begeleiding kon bieden die hij nodig had. Er begon een zoektocht naar een passende plek. Binnen het onderwijs leek het bijna onmogelijk, totdat ze via Stichting het Gehandicapte Kind de Samen naar Schoolklassen ontdekten. Na een bezoek aan zo'n klas wisten ze het zeker: er moest ook een Samen naar Schoolklas komen in hun eigen gemeente Pijnacker-Nootdorp. Rianne: "Het is geweldig dat onze zoon nu toch naar Triangel kan gaan." 
 
Passende onderwijsplek 
Voor Octantschool Triangel en stichting IEP is het van groot belang dat kinderen uit de buurt samen met hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes naar school kunnen gaan. Samen leren, spelen, vieren en ontdekken. Marjolein Brouwer, directeur van Triangel, legt uit: "Op Octantschool Triangel streven we ernaar leerlingen actief te laten deelnemen aan de samenleving. Het is geen vak, maar een verantwoordelijkheid van onze school. Wij zijn voorstander van 'thuisnabij onderwijs'. Dit betekent dat we proberen een passende onderwijsplek te bieden aan zoveel mogelijk kinderen in Delfgauw en de nabije omgeving. Met stichting IEP wordt dit mede mogelijk gemaakt. We werken ook nauw samen met ouders en partners zoals de gemeente en PPO Delflanden (het samenwerkingsverband)." 
De benodigde ruimte is gevonden door de samenwerking met SkippyPepijn. Door hun ruimte ter beschikking te stellen aan de school, ontstaat in de school ruimte voor het klaslokaal en de snoezelruimte.  
 
Aanmelden is mogelijk 
De interessepeiling voor leerlingen die in aanmerking komen voor deze klas is inmiddels geopend. Ouder(s)/verzorger(s), verwijzers of geïnteresseerden in de zorgvacatures kunnen terecht op www.stichtingiep.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.triangel-octant.nl