Nieuws

Open brief aan de ouders van onze scholen over het lerarentekort

16-10-2019 | 11:22

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

 

Dit nieuwe schooljaar is alweer twee maanden oud. Onze scholen waren in de afgelopen weken gewoon open en er werd lesgegeven. Helaas was dit niet vanzelfsprekend. Er is sprake van te weinig juffen en meesters en dit lerarentekort groeit nog steeds.

Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders, schooldirecties… en de leerkrachten zelf misschien nog wel het meest. Daarom stuur ik u als schoolbestuur deze brief. Ik wil u laten weten wat de Octantscholen en het schoolbestuur doen om ondanks het tekort aan leraren alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Ik wil u ook informeren wat wij doen om het tekort tegen te gaan. En ik vraag uw steun.

 

Wat doet de school?

Ook dit jaar weer legt de school u uit welke volgorde van stappen er wordt gezet bij ziekte en/of afwezigheid van leerkrachten. We hebben gemerkt dat u deze informatie waardeert, omdat u van tevoren weet wat u kunt verwachten wanneer een leerkracht afwezig is.

 

Helpt u (weer) mee?

Om zoveel mogelijk leerkrachten aan ons te binden, gebeurt er al van alles. Samen met andere schoolbesturen en de lerarenopleiding proberen we zoveel mogelijk leraren op te leiden, te werven én te behouden. Ook proberen we mensen uit andere beroepen over te halen om voor het onderwijs te kiezen en na een speciale opleiding voor de groep te gaan staan. Dankzij deze ‘leraar-in-opleiding’ kan het lerarentekort voor een deel worden aangevuld. Het lost het lerarentekort echter niet op.

Verder bieden we zittend en nieuw personeel op school zo goed mogelijke begeleiding en we doen er alles aan om bestaand personeel voor de school te behouden.

Vorig jaar hebben we soms ook uw medewerking gevraagd. We hebben een oproep gedaan aan ouders met een lesbevoegdheid. En daar is veel op gereageerd. Andere ouders, zónder lesbevoegdheid hebben ook hun medewerking aangeboden. We zijn daar erg dankbaar voor. Ook dit jaar zullen we uw hulp weer nodig hebben!

Als u deze brief aan uw werkgever (indien van toepassing) laat zien, dan kunnen we zo zorgen voor een nog groter draagvlak.

 

Noodmaatregelen

Onze scholen doen hun uiterste best om bij afwezigheid van leraren het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo komt het voor dat personeel met andere taken voor de klas gaat staan of dat kinderen van een groep zonder juf of meester worden verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval gebeurt het zelfs wel eens dat een groep leerlingen tijdelijk thuis moet blijven. Hoewel wij hier geen voorstander van zijn, snappen we dat het soms echt niet anders kan.

U kunt zich voorstellen dat zoiets voor Octant en schooldirectie een pijnlijk besluit is. Maar soms is het echt nodig om te voorkomen dat leraren overbelast raken. De werkdruk in het onderwijs is immers al hoog. Bovendien willen wij graag dat zij hun werkplezier en enthousiasme behouden.

 

Wilt u ons steunen?

Ik begrijp heel goed dat u zich als ouders ook zorgen maakt. ‘Krijgt mijn kind wel goed onderwijs als er een lerarentekort is?’ Wij merken ook dat ouders van leerlingen vraagtekens zetten als hun kind een andere leraar heeft, omdat de eigen leraar in een andere groep moet invallen. En als een kind een dag of een paar dagen geen les kan krijgen, wekt dat natuurlijk bij u verbazing. Anderzijds vraag ik echter ook uw begrip voor de ongemakkelijke keuzes die de schoolleiding soms moet maken.

 

Ik roep u op om onze scholen te steunen in hun opgave om onder deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wees ervan verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Ik hoop dan ook dat u begrip toont voor de nijpende personeelssituatie op de scholen. Elke dag werken onze leraren en het ondersteunend personeel op onze scholen hard en gemotiveerd aan goed onderwijs voor de kinderen.


Alvast hartelijk dank.
Namens de Octantscholen,

Reinoud de Vries, directeur-bestuurder