Nieuws

Schatkaart Winterfeest

09-01-2020 | 09:51

Op vrijdag 10 januari 2020 organiseert Octantschool Schatkaart een winterfeest.De afgelopen jaren is hard gewerkt om een nieuw schoolconcept te implementeren. Het was de zogenoemde "bouwperiode" van Schatkaart. En met succes, want 2,5 jaar bouwen heeft geresulteerd in bijna een verdubbeling van het aantal leerlingen.

Tijd voor een nieuwe fase, waarin ook hier weer het kind centraal staat. De kinderen worden gecoacht bij het ontwikkelen van eigenaarschap van leren, creatief denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en digitaal vaardig zijn.

Deze bouwperiode wordt met alle ouders en kinderen afgesloten en samen luiden ze het nieuwe jaar in, met onthulling van het nieuwe “logo-element”.

Van 14.00-15.00 uur zijn er verschillende activiteiten:
-Oud-hollandsche spelletjes
-Poffertjes
-Limonade
-Onthulling van het nieuwe “logo-element