Nieuws

Eerste Samen naar School klas in Pijnacker-Nootdorp geopend

08-09-2023 | 13:32

Octantschool Triangel en Stichting Iep vierden de officiële opening van de 1e Samen naar School klas in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp én de 50e klas van Stichting het Gehandicapte Kind; een belangrijke stap in de richting van inclusief onderwijs voor kinderen met en zonder handicap. 

Octantschool Triangel in Delfgauw fungeerde als het podium voor deze mijlpaal, waar kinderen, ongeacht hun achtergrond, symbolisch een indrukwekkende muur van blokken doorbraken, die stond voor de barrières in de samenleving. Dit gebaar onderstreepte het cruciale belang van inclusief onderwijs en het gezamenlijk naar school gaan. De innovatieve Samen naar School klas biedt kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften de kans om zich te ontwikkelen binnen een reguliere basisschool. In dit speciale klaslokaal ontvangen gehandicapte kinderen alle benodigde zorg en ondersteuning, terwijl ze waar mogelijk deelnemen aan reguliere klassen. Inge Vossenaar, de Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, deelde in het enthousiasme en benadrukte hoe Samen naar School klassen aantonen dat kinderen met en zonder beperking van elkaar kunnen leren. Stichting het Gehandicapte Kind heeft ambitieuze plannen om het aantal Samen naar School klassen in de komende vijf jaar te verdubbelen, waardoor 25.000 kinderen met en zonder handicap dagelijks met elkaar in contact komen.

Samen op het schoolplein
Voor Rianne en Peter Boerefijn, de initiatiefnemers en oprichters van deze 50e Samen naar School klas, vertegenwoordigt de opening van deze klas een persoonlijke mijlpaal. Ze benadrukken dat het in Nederland vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat kinderen met een handicap speciaal onderwijs moeten volgen of zelfs niet naar school gaan. Maar wat men zich niet realiseert, is dat gezinnen hiervoor vaak lange afstanden moeten afleggen, wat een zware last is voor gehandicapte kinderen. Dit leidt tot isolatie, niet alleen voor de kinderen maar ook voor hun ouders, die daardoor minder aanwezig kunnen zijn op het schoolplein. Ook leren deze kinderen vaak geen kinderen in de buurt kennen en missen daardoor de kans om van elkaar te leren. Rianne en Peter Boerefijn hebben zich ingezet om Samen naar School klassen ook in hun buurt te realiseren, en met succes.

Een gelijke basis(school) voor elk kind
Het concept van 'Samen naar School' heeft bewezen dat het gehandicapte kinderen uit hun isolement haalt. In een Samen naar School klas, gevestigd in een reguliere basisschool, krijgen kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften de zorg en het onderwijs die ze nodig hebben. Ze ontvangen individuele begeleiding en nemen zoveel mogelijk deel aan activiteiten in reguliere klassen. Omgekeerd geldt ook: kinderen uit reguliere klassen nemen regelmatig deel aan activiteiten in het aangepaste klaslokaal. Marjolein Brouwer, directeur van Octantschool Triangel, benadrukt het belang van actieve deelname aan de samenleving en 'thuisnabij onderwijs'. Dit houdt in dat de Triangel en stichting Iep streven naar passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen in Delfgauw en omgeving, in nauwe samenwerking met ouders en partners zoals de gemeente en PPO Delflanden.
 

Meer lezen over de Samen naar School klas: https://www.triangel-octant.nl/onze-school/samen-naar-schoolklas

Het item is ook in het jeugdjournaal geweest op donderdag 6 september: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2489610-kinderen-met-en-zonder-beperking-hebben-samen-les

doorbreken van de muur