Nieuws

Octantschool Fontein op weg naar een kindcentrum

01-06-2021 | 15:57

Op donderdag 27 mei hebben Reinoud de Vries, directeur-bestuurder Octant en Tineke Onink, bestuurder Stichting Rijswijkse Kinderopvang met de ondertekening van een intentieverklaring hun samenwerking voor de start van een integraal kindcentrum officieel bekendgemaakt. Het kindcentrum wordt het eerste kindcentrum in de Haagse wijk Ypenburg. De ondertekening vond plaats op Octantschool Fontein.
 
Een (integraal) kindcentrum 
Onder dit kindcentrum wordt verstaan een voorziening voor kinderen van 2-12 jaar met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie met één integraal programma voor onderwijs en ontwikkeling, uitgevoerd als één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met en gezamenlijke/afgestemde aansturing op de locatie door kinderopvang en onderwijs.  

Binnen het kindcentrum wordt een samenhangend aanbod van spelen en leren verzorgd door onderwijs en kinderopvang die de brede- en talentontwikkeling van kinderen stimuleert en voor ouders de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijkt. Octantschool Fontein en SRK bekronen door deze ondertekening een meer dan 10 jaar lange samenwerking op het gebied van medegebruik en dubbelgebruik binnen een voor- tussen- en naschools aanbod. Tevens is er gedurende deze jaren een intensieve samenwerking opgebouwd op het gebied van Voorschoolse en Vroegschoolse educatie om meer gelijke kansen te creëren voor kinderen in hun ontwikkeling.  
 
Kindcentrum Fontein bereidt kinderen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw. De kenniseconomie van morgen, vraagt nieuwe eigenschappen en vaardigheden van kinderen. Zij moeten kunnen samenwerken, problemen oplossen, met ICT omgaan en kritisch kunnen nadenken. Kinderen worden continu uitgedaagd en geprikkeld om een onderzoekende houding aan te leren. Het Kindcentrum wil zich verder ontwikkelen met aandacht voor duurzaamheid. 

Intentieverklaring Fontein