Nieuws

Start schooljaar 2021-2022

30-08-2021 | 12:10

Vandaag openen we de deuren van onze Octantscholen weer. We zijn heel blij dat we de leerlingen weer mogen ontvangen na deze zomervakantie. We hopen dat u een plezierige vakantieperiode hebt gehad. 
 
We informeren u graag over de ontwikkelingen op de scholen rondom het coronavirus. Na de persconferentie op 13 augustus jl. is een vernieuwd protocol beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs met daarin handvatten om de landelijke maatregelen op school toe te kunnen passen. 
Net zoals voor de zomervakantie hebben we nog te maken met bijzondere maatregelen. De directie van de school van uw kind(eren) zal u hierover uitgebreid informeren. Deze maatregelen zijn van kracht om de veiligheid op de scholen en de zorg voor het onderwijs centraal te kunnen blijven stellen voor uw kind. Zo kan het nog steeds voorkomen dat leerkrachten getest moeten worden of groepen in quarantaine moeten.  

Ook zal de Taskforce Onderwijskwaliteit weer van zich laten horen. De Taskforce richt zich niet alleen op een plan van aanpak voor de korte termijn als het gaat om corona leerachterstanden, maar wil graag dat de ingezette ondersteuning ook structureel voor de lange termijn een bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit op de Octantscholen.  

Vanaf 1 oktober start onze nieuwe directeur-bestuurder Harry Bosma, waarover we u eerder informeerden. Wij kijken er naar uit om met hem de Octantscholen verder te brengen met een helder doel voor ogen, de ontwikkeling en groei van uw kind(eren). 
We wensen iedereen heel veel succes toe in het nieuwe schooljaar. 
 

start schooljaar