Nieuws

Heropening scholen op 8 februari 2021

04-02-2021 | 09:14

We gaan weer open! Ook wij zijn blij dat we op 8 februari a.s. de kinderen op de scholen weer terug mogen zien.

In de afgelopen periode hebben we samen met u ‘onderwijs op afstand’ zo goed mogelijk vorm en inhoud gegeven en daar zijn we u heel dankbaar voor. Er is met veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel gewerkt. Nu alles gelukkig weer wat ‘normaler’ wordt, gaan we op school op dezelfde voet verder. Wij geven de kinderen de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Daar mag u op vertrouwen.

Geen kind loopt voor, geen kind loopt achter. Ze zijn daar waar ze moeten zijn. Natuurlijk hebben zij in de komende periode extra onze aandacht en zorg nodig. Dat kúnnen we, want onderwijs geven is wat we dagelijks doen.

Wij staan voor ons eigen vakmanschap. Concreet betekent dit dat we zicht willen krijgen op de problemen en oplossingen op de lange termijn. Om die reden hebben we een team met eigen specialisten samengesteld. Zij gaan de Octantscholen ondersteunen. Via de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) zijn wij aangesloten bij het ‘Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit’ waaraan ook wetenschappers meewerken. Op welke manier de scholen weer open kunnen, is nu nog niet bekend. Dit wordt op z’n vroegst pas donderdag bekend. We gaan u daarover uiteraard zo snel mogelijk informeren.  

Van het coronavirus zijn wij nog niet af. Het zal nog even spannend blijven. We gaan ervan uit dat u de extra maatregelen ondersteunt en zich houdt aan de richtlijnen die voor ons allemaal (gaan) gelden. Samen kunnen we van de heropening van onze scholen weer een succes maken. 

Teams Octantscholen
Kwaliteitsondersteuners Octantscholen
Directieteam Octant 
Directeur-bestuurder