Octant Academie

Opleiding 'School Video Interactie Begeleiding'

 

Wil jij een rol spelen in het gezamenlijk professionaliseren binnen Octant? Wil jij coaching- en communicatievaardigheden ontwikkelen om leraren, leerlingen en teams aan de hand van eigen videobeelden te laten reflecteren op het eigen handelen? Dan is de opleiding tot School Video Interactie Begeleider echt iets voor jou! In samenwerking met het Haags Centrum Voor Onderwijsadvies (HCO) biedt de Octant Academie deze één jaar durende opleiding aan.

De begeleidingsmethodiek SVIB is systeem-, oplossings- en handelingsgericht. De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren, bijvoorbeeld tussen leraar en leerling(en). Naast interactie komen didactisch handelen en klassenmanagement aan bod. Deze aspecten worden gerelateerd aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie (Luc Stevens).

De opleiding is opgebouwd uit een aantal studiedagen, intervisiemomenten, drie presentatiemomenten en het uitvoeren van vier begeleidingstrajecten met verslaglegging in de praktijk.

Hoe ziet de opbouw van de opleiding er uit?

Tijdens de eerste twee trainingsdagen komen de basiskaders aanbod: basiscommunicatie en de handelingscategorieën SVIB, begeleiderscommunicatie, (oplossingsgericht) coachen, reflectie & kernreflectie. Tijdens een studiedagdeel over supervisie met beelden krijgen de deelnemers een begeleidingsmodel aangeboden en wordt aandacht besteed aan hoe je een professionele leercultuur opbouwt en verdiept.

In intervisies staat beeldmateriaal met leervragen centraal. Dit beeldmateriaal heeft betrekking op de begeleidingstrajecten die in de praktijk worden uitgevoerd. De opleider zal systematisch en planmatig reflectie bevorderen op eigen praktijk en professionaliteit. Steeds opnieuw wordt de vertaalslag gemaakt naar het eigen handelen.

De kern van de opleiding is het planmatig uitvoeren van 4 begeleidingstrajecten waarvan je ook verslag legt en feedback op krijgt.

Wil je meer informatie? Octantcollega Nellie van Wingaarden, gecertificeerd School Video Interactie Begeleider, legt in een filmpje uit wat de opleiding inhoudt. Kijk op:

Sharepoint: Octant Academie / opleiding 'School Video Interactie Begeleiding'

 

Details

De opleiding wordt afgerond met een certificaat erkend door de Associatie Integrale Thuisbehandeling (AIT) SVIB. Om het certificaat te krijgen dienen alle deelnemer de volgende producten aan te leveren:

 · Vier trajectverslagen van uitgevoerde SVIB-begeleidingen, indien gewenst is het laatste traject een verslag van een supervisiegroep begeleiding;

 · Presentaties: Basis Interactie Principes, SVIB traject, Planmatig begeleiden en ontwikkeling begeleiderscommunicatie;

· Verslag: Implementatie & Integratie.

Studiebelasting: de studiebelasting voor de hele opleiding bedaagt 160 uur. 

Doelgroep

vakbekwame leerkrachten en leerkracht-specialisten

Data & locatie(s)

Studiebijeenkomsten

maandag 7 september 2020 van 14.00 uur tot 20.00 uur - Studiedag 1

 

maandag 21 september 2020 van 14.00 uur tot 20.00 uur - Studiedag 2

 

maandag 7 december 2020 van 16.00 uur tot 19.00 uur - Begeleiderscommunicatie en intervisie

 

maandag 8 maart 2021 van 16.00 uur tot 20.00 uur - Presentatie Planmatige begeleiden

 

maandag 12 juli 2021 van 16.00 uur tot 20.00 uur - Eindpresentaties

 

maandag 13 september 2021 - Uitreiking certificaten en afsluiting opleiding

 

Intervisiebijeenkomsten van 16.00 uur tot 19.30 uur

1 - maandag 5 oktober 2020

2 - maandag 26 oktober 2020

3 - maandag 9 november 2020

4 - maandag 23 november 2020 - presentatie micro-analyse

5 - maandag 14 december 2020

6 - maandag 11 januari 2021

7 - maandag 25 januari 2021

8 - maandag 8 februari 2021

9 - maandag 22 maart 2021

10 - maandag 29 maart 2021

11 - maandag 19 april 2021

12 - maandag 17 mei 2021

13 - maandag 31 mei 2021

14 - maandag 14 juni 2021

15 - maandag 28 juni 2021

Opleider

Misha van Blijswijk, HCO/Bazalt

Kosten

de kosten voor deelname zijn €3000,-  per persoon. Deze opleiding wordt bekostigd door de Octant Academie. We stellen een studieovereenkomst op voor 24 maanden.

Beschikbare plaatsen

1

Aanmelden