Onderwijskwaliteit

We houden onszelf constant scherp, zodat we onze leerlingen een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Als een goede sfeer en de kwaliteit van het onderwijs in balans zijn, versterken ze elkaar. Daarom vinden wij vernieuwing en bijscholing belangrijk in ons onderwijs en zijn onze leraren nooit uitgeleerd! Lees meer over hoe wij kwaliteit waarborgen op alle Octant basisscholen.

Waardering Octantscholen

Dat wij onszelf contstant scherp houden, wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leraren. Zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

Wat vinden de ouders?
Percentage tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Sfeer en inrichting schoolgebouw 95% 91%
Omgang leerkracht met de leerlingen 95% 93%
Inzet en motivatie leerkracht 94% 93%
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 93% 92%
Vakbekwaamheid leerkracht 93% 92%
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.6
Ik voel me fijn op school 8.7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 85%
Ik ben trots op mijn school 88%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 89%
Bron: Oudertevredenheidspeiling december 2015, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.
Blauwe kwaliteitsnorm Octant

Blauwe norm

Naast de kwaliteit die landelijk van ons wordt gevraagd, zoals de inspectienorm, hanteren wij onze eigen blauwe norm. Deze ligt boven de landelijke eisen en zorgt voor groei in kwaliteit van leerlingen, leraren en schooldirecties. De Inspectie van het Onderwijs onderschrijft dit in haar laatste rapport.

Blauwe kwaliteitsnorm Octant

Specialisten en platforms

Om onze leerlingen onderwijs op maat te kunnen bieden heeft iedere school een aantal 'specialisten'. Deze specialisten hebben een expertise in bijvoorbeeld taal, begaafdheid, gedrag of wetenschap & technologie. Naast het ondersteunen van de leerlingen en scholen op dit gebied, komen zij ook regelmatig samen in de bovenschoolse platforms. Daar leren ze van en met elkaar, werken ze samen aan schoolontwikkeling en doen zij onderzoek. Dit kan zich bijvoorbeeld richten op initiatieven als plusklassen, een nieuw taalprogramma en hoe wij ICT nog verder kunnen laten doordringen tot de kern van ons onderwijs.

Zo passen wij ons motto "Samen bereik je meer" daadwerkelijk toe in onze dagelijkse manier van werken.

Specialisten en platforms Octant
Onderwijskwaliteit Octant basisscholen

Kwaliteitsondersteuners

Onze intern begeleiders hebben wij kwaliteitsondersteuners genoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen op de scholen. Ook zij komen regelmatig bij elkaar in de platforms om ervaringen en expertise te kunnen delen. Zo wordt de leerlingen op onze scholen altijd de best mogelijke begeleiding geboden.

Onderwijskwaliteit Octant basisscholen

Onderwijskundig ICT'ers

Wetenschap en technologie is één van de pijlers van Octant. Wij vinden het belangrijk om de kinderen 21-eeuwse vaardigheden te leren en om dit te verweven met ons onderwijs. Onze specialisten Wetenschap & technologie ondersteunen deze ontwikkeling op de scholen. Zij werken daarbij nauw samen met de onderwijskundig ICT'ers. Deze leraren zijn gespecialiseerd in de digitale ondersteuning van het onderwijs om zo de scholen blijvend in te richten voor modern onderwijs.

Onderwijskundig ICT Octant