Vacatures

Schooldirecteur

Fontein | Groep | 32 - 40 uur
Octant zoekt een enthousiaste directeur voor Octantschool Fontein. Fontein is een christelijke school met een fijne sfeer en leeromgeving in Den Haag (wijk Ypenburg). Naast de standaard vakken is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 21-eeuwse vaardigheden. Op Fontein wordt het onderwijs aangepast op de leerbehoefte van ieder kind. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind een fijne schooltijd op Fontein heeft en klaar is voor de toekomst.

Dit bieden wij jou:

Een boeiende baan als schooldirecteur met een werktijdfactor van 0,8 - 1,0.

De functie wordt gewaardeerd in schaal D12. De benoeming biedt zicht op een vast dienstverband en doorgroeimogelijkheden.

Afhankelijk van je wensen en ervaring is er de mogelijkheid voor een ontwikkeltraject. Graag gaan wij hierover met je in gesprek.

Naast het MT en het team op Fontein wordt bovenschools samengewerkt met een gemotiveerd directieteam, gevormd door de directeuren van de negen Octantscholen en de directeur-bestuurder van Octant en met het bovenschools bestuursbureau. Dit bureau biedt ondersteuning op o.a. kwaliteit, HR en Control.

En verder:

- is Octant een financieel gezonde stichting;

- is er veel aandacht voor kwalitatief goed onderwijs;

- kent Octant een relatief laag ziekteverzuim;

- is er een hoge oudertevredenheid.

Wat zoeken wij in de schooldirecteur van Fontein?

Een persoonlijkheid die:

 • Communicatief vaardig is binnen een open cultuur, gemakkelijk in gesprek gaat met kinderen, ouders en leerkrachten en zich bij hen betrokken voelt;
 • Laagdrempelig en toegankelijk is, maar tegelijkertijd overwicht weet te houden;
 • Open staat voor teamleden en ouders, begrip toont, gevoel voor humor en een lerende houding heeft, maar daarnaast zakelijk effectief en efficiënt kan handelen;
 • Prioriteiten kan stellen, besluitvaardig is en daadkracht toont;
 • Intensief samenwerkt met interne geledingen (MR/OR) en externe partners aan de school weet te verbinden;
 • Kan relativeren, stimuleren, inspireren en motiveren.

Een ondernemend leider die:

 • Vooruitstrevend en vernieuwend is met oog voor ontwikkelingen in het (primair) onderwijs en kinderopvang;
 • Het team kan meenemen en betrekken in de verdere uitwerking van de visie en deze kan vertalen naar de praktijk van alledag;
 • Inventief en innovatief is en nieuwe ideeën op systematische wijze doorvoert en daarbij het proces begeleidt en ondersteunt met aandacht voor borging, stabiliteit en draagvlak;
 • De samenwerking met en binnen het team stimuleert door middel van gerichte activiteiten;
 • Stressbestendig is en adequaat kan handelen in diverse situaties.

Een visionair die:

 • De school als kindcentrum verder weet te profileren en te positioneren;
 • Het pedagogische en sociale aspect van het onderwijs hoog in het vaandel heeft staan;
 • Zich bewust is van Fontein als maatschappelijke organisatie en dit ook wil uitdragen;
 • Doelen en afspraken bewaakt die verband houden met de visie en missie van de school en van Octant;
 • Actuele onderwijsontwikkelingen nauw volgt en leiding kan geven aan veranderingsprocessen.

Een onderwijskundig leider die:

 • De passie voor het vak heeft en het persoonlijk meesterschap van de onderwijskundige professionals weet te herkennen en naar een hoger plan kan brengen.

Dit zijn de relevante competenties

 • Empathisch vermogen:

  heeft oog voor het welbevinden van kinderen, personeel en ouders, kan goed luisteren en communiceren met alle geledingen, een warme persoonlijkheid;

 • Resultaatgerichtheid:

  maakt een vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren;

 • Visie-gestuurd werken:

  vormt zich een beeld van toekomstige ontwikkelingen en kan deze verbinden aan de visie van de school;

 • Leiderschap:

  is gericht op een lerende organisatie en hanteert hierbij een coachende leiderschapsstijl, het bevorderen van een professionele leergemeenschap en is verbindend zowel intern als extern;

 • Veranderingsvaardigheid:

  begeleidt veranderingsprocessen en voert veranderingen door.

Aanvullende functie-eisen

 • Jij kiest bewust voor het christelijk onderwijs, onderschrijft de missie en visie van Octant en weet deze uit te dragen.
 • Jij hebt bij voorkeur ruime leidinggevende ervaring in eenzelfde rol en in het bezit van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs.

Samen bereik je meer

Octant telt negen christelijke basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over elf locaties. Octantscholen kenmerken zich door een onophoudelijk streven van groei. Groei naar kwaliteitsverbetering, waaraan wij dagelijks veel aandacht besteden. Onderdeel hiervan is onze academie waar wij leerkrachten en medewerkers trainen om nóg beter te worden in hun vak. Bij ons gaan medewerkers dus ook nog regelmatig naar school. Deze kwaliteitsverbetering realiseren wij ook door ons onderwijs constant aan te passen aan de moderne samenleving. Hierbij is veel aandacht voor wetenschap en technologie. Onze drie kernwaarden vormen de basis voor dit allemaal: 'zelfbewustzijn', 'ontdekkend leren' en 'duurzaam samen'.

‘Samen bereik je meer’, dat is onze visie. Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Niet voor niets is de identiteit van onze scholen gebaseerd op zingeving en streven we er continu naar om het beste uit onze leerlingen te halen. Zo draagt onze aanpak bij aan de vorming van betrokken en talentvolle wereldburgers.

Groei is een belangrijk thema in onze missie. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is onze missie om alle talenten van onze leerlingen te ontwikkelen, de onderwijskwaliteit constant te verhogen, te zorgen voor tevreden leerlingen, ouders en medewerkers en in te spelen op de sterk veranderende omgeving en te groeien. Niet alleen als organisatie, maar ook in onze uitstraling naar buiten toe.

Octantschool Fontein

Fontein bestaat uit een team van 40 professionals (OP en OOP) We werken samen met kinderopvang Morgen aan de verdere ontwikkeling van het kindcentrum.

Daarnaast onderscheidt Fontein zich als een begaafdheidsprofielschool (BPS).

Samen motiveren we onze leerlingen om uit te groeien tot zelfstandige, zelfsturende, in de wereld geïnteresseerde mensen. Maar ook dagen we onszelf als medewerkers steeds weer uit om verder te groeien. Dat doen we door invulling te geven aan onze gezamenlijke kernwaarden: zelfbewustzijn, ontdekkend leren en duurzaam samen.

Ontdekkend leren

Kinderen op Fontein leren met en van elkaar. We vinden het belangrijk om de moderne maatschappij binnen de school te halen door extra aandacht te geven aan talentontwikkeling en 21-eeuwse vaardigheden. Fontein is in beweging dit vorm te geven en zou zich hier graag verder in willen ontwikkelen.

Duurzaam samen

Op Fontein wordt ieder kind gezien. De school werkt samen met voor- en naschoolse opvang aan één ontwikkelingslijn van twee tot dertien jaar. Rust, veiligheid en structuur zijn hierbij belangrijke pijlers om kinderen optimaal te laten ontwikkelen.

Zelfbewustzijn

Onze kinderen hebben grip op hun eigen leerproces en leren verantwoording te nemen voor hun eigen gedrag. Ze weten wat ze kunnen en willen, maar ook hoe ze dat kunnen bereiken. Ook het schoolteam is nooit uitgeleerd en werkt planmatig aan de verbetering van hun eigen kennis- en kwaliteitsniveau.

Download als PDF

Details

Inlichtingen en sollicitatie
Jouw brief en cv kun je versturen t.a.v. Harry Bosma (directeur-bestuurder van Octant) o.v.v. vacature directeur Fontein.

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag per email: info@octant.nl

De vacature staat open tot en met 12 januari 2022. Vervolgens zijn de volgende momenten gepland:
• Korte ontmoeting: maandag 24 januari 2022
• Uitgebreid gesprek: donderdag 3 februari 2022
• Presentatie: maandag 7 februari 2022

Interesse?

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de websites www.octant.nl en www.fontein-octant.nl of neem contact op met Harry Bosma, telefoon: 06-43404629 of email: h.bosma@octant.nl.

Wil je een indruk van de school en het onderwijs krijgen? Bekijk dan het filmpje: https://youtu.be/qkZ6J1XzG40

Meer documenten: