Vacatures

Programmaleider po en vo- opleidingsschool (Vervuld)

32 - 40 uur

Vacature programmaleider po-opleidingsschool Talentum en vo-opleidingsschool ODW

0,8 – 1 fte

 

Het werkveld van opleiden en professionaliseren van leraren is volop in beweging. Zo worden komende tijd op allerlei plekken in het land Onderwijsregio’s gevormd waarin voor po, vo en mbo gezamenlijk wordt gewerkt aan de opgave om zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin te zorgen voor voldoende leraren. Dit vraagt om effectief samenspel tussen pabo’s, tweede en eerstegraads lerarenopleidingen en scholen in het po en vo.

In lijn met deze ontwikkeling zetten verschillende besturen voor primair en voortgezet onderwijs nu deze unieke vacature uit: we zoeken een goed ingevoerde professional die de leiding neemt in een al langere tijd geaccrediteerde opleidingsschool voor het po (Talentum) en in een vo-aspirantopleidingsschool Delflanden-Westland (ODW). De accreditatie van ODW staat voor over ongeveer 2 jaar gepland. De voorbereidingen hiervoor verlopen volgens plan.

Tot nu toe hadden beide opleidingsscholen een eigen programmaleider, waarbij er binnen Talentum samengewerkt wordt met de programmaleider vanuit de lerarenopleidng. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan, is de inschatting dat de tijdsbesteding van de programmaleider gemiddeld voor  40% voor Talentum zal zijn en zo’n 60% voor ODW.

De programmaleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en de (dagelijkse) leiding aan beide opleidingsscholen. Beide opleidingsscholen hebben een stuurgroep aan wie de programmaleider rapporteert. De programmaleider werkt bij zowel Talentum als ODW met een kerngroep van betrokken professionals bij de scholen en lerarenopleidingen.

De programmaleider is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, concretiseren en uitvoeren van het ontwikkelplan en de prioriteitstelling daarbinnen, met zowel aandacht voor het opleiden van studenten als het professionaliseren van overige betrokkenen. De programmaleider regisseert, coördineert op strategisch niveau, is voorwaardenscheppend voor de procesmatige en inhoudelijke ontwikkeling en borging van de gemeenschappelijkheid, dit alles in nauwe samenwerking met de stuurgroep. De programmaleider ondersteunt de stuurgroep bij de vervulling van haar taken. De programmaleider regisseert, coördineert en faciliteert de ingestelde werk- ontwikkelgroepen.

 

Gevraagde competenties en ervaring:

 • Heeft ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving;
 • Beschikt over ruime kennis van en ervaring met opleiden in de school;
 • Heeft ruime ervaring met programmamanagement/projectleiding en de aansturing van (complexe) programma’s/projecten;
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en bijbehorend analytisch vermogen;
 • Kan goed schakelen tussen verschillende speelvelden en weet overzicht te bewaren in veelheid van informatie en deelprocessen;
 • Beschikt over een betrokken persoonlijkheid en weet de teamgeest in de kernteams te onderhouden;
 • Kan mensen motiveren, kan zich inleven in de werkwijze en houding van betrokkenen en kan mensen binden;
 • Kan alle geledingen actief betrekken bij het vormgeven van Samen Opleiden en de vorming van een lerende organisatie;
 • Kan vanuit een onafhankelijke positie functioneren als aanspreekpunt voor alle samenwerkingspartners;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het genereren van subsidiestromen en het afleggen van verantwoording naar subsidieverstrekkers.

Kerntaken

Voor beide opleidingsscholen geldt dat de programmaleider deels identieke kerntaken heeft die zich als volgt laten omschrijven. De programmaleider:

 • Stelt meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen op (in afstemming met de Stuurgroep);
 • Bewaakt de realisatie van meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen;
 • Stuurt hierbij op de kwaliteit waaraan vanuit de landelijke kaders moet worden voldaan en draagt zorg voor adequate monitoring en rapportages;
 • Bewaakt hierbij dat de uitvoering gebeurt in lijn met de standaarden van de betreffende opleidingsschool;
 • Stemt waar nodig af met stakeholders en relevante initiatieven/projecten in de regio;
 • Adviseert de Stuurgroep over te nemen besluiten over procesmatige en inhoudelijke zaken ten aanzien van de opleidingsschool;
 • Draagt zorg voor communicatiestrategie en uitvoering voor beide opleidingsscholen;
 • Legt, in afstemming met de penvoerder, namens de samenwerkende partijen verantwoording af aan subsidieverstrekker(s);
 • Stuurt de ondersteuning aan.

Enkele accenten

Voor beide opleidingsscholen geldt, dat er een leer- en verbetercultuur bestaat. De programmaleider speelt een belangrijke rol bij het stimuleren hiervan. Overleg tussen betrokken professionals kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, collegialiteit en betrokkenheid. Iedereen zet zich in voor het grotere geheel; de oriëntatie is breder dan de eigen instelling of school van waaruit men aan de opleidingsschool bijdraagt.

ODW is nog een jonge opleidingsschool en dus is hier nog veel in ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden om ODW te laten leren en profiteren van werkwijzen bij Talentum die inmiddels beproefd zijn. ODW heeft een vliegende start gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren om over twee jaar helemaal klaar te zijn voor de accreditatie.

Talentum is een opleidingschool die in de komende jaren steeds verder uitgebreid wordt met nieuwe schoolbesturen in de regio. De begeleiding van dit toetredingsproces is onderdeel van de functie. Ook voor ODW wordt verdere uitbreiding niet uitgesloten.

Download als PDF

Details

 • Werktijdfactor 0,8 - 1,0
 • Ingangsdatum: 1 augustus 2023 (of in overleg)
 • De functie betreft een functie in schaal 12 (max € 6059) conform de CAO-VO.
 • Contractafspraken kunnen eventueel ook los van een arbeidsovereenkomst worden gemaakt.

Deze vacature is al vervuld

Heb je interesse in de andere vacatures? Ga naar het vacature-overzicht.

Gerelateerde vacatures

Leerkracht groep 6
Vlinderboom | Groep 6 | In overleg

Vlinderboom, onze sprankelende school in het kloppende hart van de wijk Keijzershof in Pijnacker, zoekt jou om ons team te versterken. We werken vanuit een nieuw modern gebouw, voor en met ruim 340 kinderen en we willen samen met jou groep 6 een onvergetelijk jaar bezorgen. Of je nu fulltime of parttime wilt werken, we staan open voor jouw unieke talenten.
Meer info

Leerkracht groep 3
Vlinderboom | Groep 3 | In overleg

Vlinderboom, onze sprankelende school in het kloppende hart van de wijk Keijzershof in Pijnacker, zoekt jou om ons team te versterken. We werken vanuit een nieuw modern gebouw, voor en met ruim 340 kinderen en we willen samen met jou groep 3 een onvergetelijk jaar bezorgen. Of je nu fulltime of parttime wilt werken, we staan open voor jouw unieke talenten.
Meer info

Leerkracht groep 1/2
Vlinderboom | Groep 1/2 | In overleg

Vlinderboom, onze sprankelende school in het kloppende hart van de wijk Keijzershof in Pijnacker, zoekt jou om ons team te versterken. We werken vanuit een nieuw modern gebouw, voor en met ruim 340 kinderen en we willen samen met jou groep 1/2 een onvergetelijk jaar bezorgen. Of je nu fulltime of parttime wilt werken, we staan open voor jouw unieke talenten.
Meer info