Vacatures

GMR lid Octant (ouder)

variabele uren

Personeelstekorten, werkdruk, wel of niet een kindcentrum worden, stakingen in het onderwijs; er is een hoop gaande in het onderwijs. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad praat mee over deze onderwerpen. Denkt u graag mee? De GMR heeft ruimte voor een nieuw lid uit de oudergeleding! 

De vertegenwoordiging van ouders is geregeld via de Medenzeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR denkt op schoolniveau mee met ontwikkelingen en geeft advies. De GMR is het medezeggenschapsorgaan van Octant. Zij vertegenwoordigt alle Octantscholen en is gesprekspartner van de directie.

Download als PDF

Details

De GMR bestaat uit acht leden (4 ouders en 4 personeelsleden). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen zonder lid te zijn van de MR van hun school.

Er wordt acht keer per jaar vergaderd en eens in de twee jaar bezoeken zij de Medezeggenschapsraden van de scholen. 

Interesse?

Vindt u het een uitdaging om mee te denken over de toekomst van het onderwijs van Octant? Daarnaast om ook op strategisch niveau mee te denken over de ontwikkelingen in het onderwijs? Mail dan naar y.beurmanjer@octant.nl