Vacatures

Directeur

Ackerweide | Groep | 32 - 40 uur

Wie zoeken we precies?

Ackerweide zoekt een enthousiaste schooldirecteur die kiest voor ontwikkelingsgericht onderwijs. De school heeft haar eerste stappen gezet op weg naar een integraal kindcentrum op basis van een visie en een team hetgeen in 2022 moet resulteren in Kindcentrum Ackerweide.

Wat heb jij te bieden?

Een persoonlijkheid die:

 • communicatief vaardig is binnen een open cultuur en gemakkelijk in gesprek gaat met kinderen, ouders en leerkrachten en zich bij hen betrokken voelt;
 • laagdrempelig is, open en toegankelijk en tegelijkertijd overwicht weet te houden;
 • open staat voor teamleden en ouders, begrip heeft voor mensen, met gevoel voor humor en een lerende houding, en daarnaast zakelijk effectief en efficiënt kan handelen;
 • het als een uitdaging ziet om intensief samen te werken met interne geledingen (MR/OR) en netwerken weet te boeien en aan zich te binden;
 • voldoende relativeringsvermogen heeft en stressbestendig is;
 • stimuleert, inspireert en motiveert.
Een ondernemende leider die:
 • vooruitstrevend en vernieuwend is en oog heeft voor ontwikkelingen in het onderwijs en kinderopvang;
 • het team mee kan nemen in de verdere uitwerking van het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept en deze kan vertalen naar de praktijk van alledag;
 • nieuwe ideeën op systematische wijze doorvoert en daarbij het proces begeleidt en ondersteunt;
 • samenwerking met het team vasthoudt en verder stimuleert en hieromtrent gerichte activiteiten weet te ontplooien;
 • leiding geeft in samenspraak, inventief en innovatief is;
 • adequaat kan omgaan met en kan handelen in diverse situaties.
Een visionair die:
 • de school verder weet te profileren en te positioneren;
 • het pedagogische en het sociale aspect van het onderwijs hoog in het vaandel heeft staan;
 • zich bewust is van Ackerweide als maatschappelijke organisatie en dit ook wil uitdragen;
 • doelen en afspraken bewaakt die verband houden met de visie en missie;
 • oog en oor heeft voor actuele onderwijsontwikkelingen en leiding kan geven aan veranderingsprocessen.
Een onderwijskundig leider is die:
 • de passie voor het vak en het persoonlijk meesterschap van de leerkracht weet te herkennen en naar een hoger plan kan brengen;
 • leerkrachten in hun kracht kan zetten en kan ondersteunen;
 • resultaatgericht kan werken.

De meest relevante competenties

Empatisch vermogen:

Heeft oog voor het welbevinden van kinderen, personeel en ouders, kan goed luisteren en communiceren met alle geledingen.

Resultaatgerichtheid:

Maakt een vertaalslag van doelen naar resultaten en weet vervolgens het gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Visie-gestuurd werken:

Vormt zich een beeld van toekomstige ontwikkelingen en kan deze verbinden aan het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept.

Leiderschap:

Is gericht op het bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus teneinde de kindcentrum- en onderwijsontwikkeling te bevorderen.

Veranderingsvaardigheid:

Begeleidt veranderingsprocessen en voert veranderingen in.

Functie-eisen

 • U kiest bewust voor het christelijk onderwijs en onderschrijft de missie en visie van Octant.
 • U heeft leidinggevende ervaring en bent in het bezit van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs.

Octantschool Ackerweide in een paar zinnen:

Het schoolconcept kent drie pijlers als uitgangspunt:

Ontdekkend leren

In alle groepen wordt tijdens het hele schooljaar ontwikkelingsgericht gewerkt in thema’s die ongeveer acht weken duren. Jonge kinderen (groep 1-4) leren door te ontdekken, oefenen en imiteren tijdens het spel. In de bovenbouw (groep 5-8) staan onderzoeksactiviteiten centraal. De kinderen bedenken wat ze al weten over een onderwerp en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Het onderzoek wordt voor iedereen interessant, doordat kinderen er eigen vragen en oplossingsrichtingen in kwijt kunnen.

Duurzaam samen

Ackerweide is een Fairtrade School: Wij gebruiken producten, zoals koffie en thee, met het fairtrade keurmerk in school. Ook brengen we activiteiten rondom fairtrade onder de aandacht. Super Fair, onze eigen fairtrade winkel in de school, wordt gerund door de leerlingen van groep 7. Op speelse wijze leren de kinderen wat ‘eerlijke handel’ inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken om een winkel te runnen.

Zelfbewustzijn

Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) wordt ingespeeld op de natuurlijke behoefte van elk kind om te spelen en op onderzoek uit te gaan. Het belangrijkste doel is de brede persoonsontwikkeling van ieder kind. Op Ackerweide worden de kinderen uitgedaagd om hun kwaliteiten in te zetten en hun zelfbewustzijn te vergroten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de inbreng van kinderen te gebruiken bij het werken in thema’s.

Ackerweide is onderdeel van Octant, stichting voor primair christelijk onderwijs. Octant telt negen christelijke basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over tien locaties in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag.

Octantscholen kenmerken zich door een onophoudelijk streven naar groei. Groei als het gaat om kwaliteitsverbetering, waaraan wij dagelijks veel aandacht besteden. Onderdeel hiervan is onze academie waar wij leerkrachten en medewerkers trainen om nóg beter te worden in hun vak. Bij ons gaan onze medewerkers dus ook nog regelmatig naar school. Deze kwaliteitsverbetering realiseren wij ook door ons onderwijs constant aan te passen aan de moderne samenleving.

Hierbij is veel aandacht voor wetenschap en technologie. Onze drie kernwaarden vormen de basis voor dit allemaal: 'zelfbewustzijn', 'ontdekkend leren' en 'duurzaam samen'.

‘Samen bereik je meer’, dat is onze visie. Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Niet voor niets is de identiteit van onze scholen gebaseerd op zingeving en streven we er continu naar om het beste uit onze leerlingen te halen. Zo draagt onze aanpak bij aan de vorming van betrokken en talentvolle wereldburgers.

Groei is een belangrijk thema in onze missie. Zowel kwalitatief als kwantitatief.

Het is onze missie om alle talenten van onze leerlingen te ontwikkelen, de onderwijskwaliteit constant te verhogen, te zorgen voor tevreden leerlingen, ouders en medewerkers en in te spelen op de sterk veranderende omgeving en te groeien. Niet alleen als organisatie, maar ook in onze uitstraling naar buiten toe.

Download als PDF

Details

 • Ingangsdatum: per 1 augustus 2021
 • Werktijdfactor: 0,8 - 1,0. Een werktijdfactor van 1.0 is, gezien de opgave, wenselijk
 • Standplaats: Pijnacker
De functie wordt gewaardeerd in schaal D12. De benoeming biedt zicht op een vast dienstverband en doorgroeimogelijkheden in verband met de verdere ontwikkeling richting een kindcentrum.
Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Octant wil in al haar geledingen een lerende organisatie zijn en is altijd op zoek naar de meerwaarde van samenwerking.

En verder:
 • Een financieel gezonde stichting;
 • Professionele bovenschoolse ondersteuning
 • Kwalitatief goed onderwijs
 • Hoge oudertevredenheid

Interesse?

Uw brief en cv kunt u sturen t.a.v. de heer Reinoud de Vries (directeur-bestuurder Octant) o.v.v. vacature Schooldirecteur Ackerweide. Wij ontvangen uw brief graag per email:
info@octant.nl
De vacature staat open tot en met 19 april 2021. De eerste ronde gesprekken staat gepland voor dinsdag 11 mei 2021. De tweede ronde vindt plaats op dinsdag 18 mei 2021. Een kennismaking met Ackerweide (inclusief de leerlingenraad) maakt deel uit van de procedure.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de websites www.octant.nl en www.ackerweide-octant.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met de heer Reinoud de Vries, 015-361 4698.
In het informatiepakket zijn de volgende documenten opgenomen:

 • ‘Wij zijn Octant’ (missie & visie);
 • Octant Ambitieplan;
 • Schoolgids 2020-2021