NPO Onderwijskwaliteit

In de media wordt veel gesproken over de leerachterstanden die kinderen zouden hebben opgelopen en wat het onderwijs daaraan zou moeten doen. Twee keer in lockdown en de kinderen thuis lesgeven is ook niet niks geweest. In die periode is op u een groot beroep gedaan. Iedereen heeft gedaan wat binnen zijn/haar vermogen lag. Net als de minister, onze directeur-bestuurder en de directeuren van de Octantscholen vragen ook de leerkrachten zich af wat de twee schoolsluitingen betekenen voor de leerlingen. Daarom hebben we binnen Octant de Taskforce Onderwijskwaliteit opgericht.

Taskforce

Deze Taskforce bestaat uit directeuren, kwaliteitsondersteuners, leerkrachten en andere medewerkers van Octant. 
Wij hebben de afgelopen maanden in kaart gebracht of er sprake is van vertragingen in de leerontwikkeling door Corona en de impact die Corona heeft gehad op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Vanuit de overheid krijgt elke school subsidie toegekend: het Nationaal Programma Onderwijs. Via een menukaart kunnen scholen kiezen voor duurzame interventies waarvoor ze het beschikbare geld inzetten. Elke school schrijft een plan van aanpak. We richten ons niet alleen op een plan van aanpak voor de korte termijn als het gaat om Corona leerachterstanden, maar menen dat de ingezette ondersteuning ook structureel voor de lange termijn een bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit op de Octantscholen. 

Via deze pagina houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen!

*Een taskforce is een tijdelijke organisatie met als doel in korte tijd op een bepaald (maatschappelijk) knelpunt een aantal verbeteringen door te voeren. De Octant Taskforce bestaat uit directeuren, kwaliteitsondersteuners, leerkrachten, bovenschoolse kwaliteitsondersteuner, adjunct-directeur, externe adviseur én bovenschoolse adviseur opleiden.

taskforce nationaal programma onderwijs npo
taskforce nationaal programma onderwijs npo

Leden van de taskforce

De taskforce NPO van Octant bestaat uit de volgende leden:

v.l.n.r.

Joyce van der Peet (leerkracht en coördinator W&T)
Hester Versleijen (adjunct-directeur)
Barbara Doornekamp (kwaliteitsondersteuner)
Marjan Sonneveld (kwaliteitsondersteuner)
Jolanda Mensink (leerkracht en specialist HB)
Maaike van den Akker (bovenschools kwaliteitsondersteuner)
Astrid Haasdijk (adviseur opleiden en professionaliseren)
Marjolein Brouwer (directeur)
Bianca Andeweg (onderwijsadviseur)
Yvonne Beurmanjer (kwaliteitsondersteuner)

Voor vragen kunt u mailen naar taskforce@octant.nl

taskforce nationaal programma onderwijs npo

Hot news item

Bekijk hier het interview met Marjolein Brouwer, directeur Octantschool Triangel, op de site van de PO-raad.

Interview PO-raad

 

Video

Benieuwd wat het Nationaal Programma Onderwijs inhoudt en welke invulling Octant hier aan geeft? In deze video wordt het uitgelegd!

Archief

Verstuurde brieven en documenten nog eens nalezen? Je downloadt ze hier.

Brieven aan ouders

Eerste brief 
Brief met update 2 
Brief met update 3 
Brief met update 4 
Brief met update 5