Octant Academie

Kanjertraining Licentie B/C

Om de twee jaar volg je een Kanjertraining om je Licentie te behouden. Hiervoor volg je Kanjertraining licentie B en vervolgens Licentie C. In de bijeenkomst staan de leerkrachtvaardigheden, nieuwe leerlijnen en materialen centraal.

De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. 

In de bijeenkomst staan de leerkrachtvaardigheden, nieuwe leerlijnen en materialen centraal.

Details

Certificaat:

- basis- en vakbekwame leerkachten ontvangen na het bijwonen van de bijeenkomst en het invullen van de evaluatie een certificaat. 

- onderwijsassistenten ontvangen na het bijwonen van de bijeenkomst en het invullen van de evaluatie een bewijs van deelname.

Doelgroep

onderwijsassistenten,  basis- en vakbekwame leerkrachten

Data & locatie(s)

dinsdag 29 maart - 15.00 uur tot 18.00 uur 

 

Locatie: nader te bepalen, afhankelijk van geldende maatregelen

Opleider

Annet van Eck

Kosten

€ 240,- vanuit het schoolbudget

Beschikbare plaatsen

16

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je voor deze cursus in te schrijven.