Octant Academie

Kanjertraining Licentie A

De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. 

De training bestaat uit twee bijeenkomsten en een begeleidingsmoment in de klas. De opbouw ziet er als volgt uit:

Bijeenkomst 1 - visie en achtergronden, conflictbeheersing

Bijeenkomst 2 - leerkrachtgedrag, kernoefeningen en materialen

Begeleidingsmoment in de klas: momentcoaching tijdens het geven van een les vanuit de Kanjertraining

Aan het eind van de training kun je de Kanjermethode in je eigen klas inzetten.

Details

Certificaat:

- basis- en vakbekwame leerkachten ontvangen na het bijwonen van de twee bijeenkomsten en het invullen van de evaluatie een certificaat. 

- onderwijsassistenten ontvangen na het bijwonen van de twee bijeenkomsten en het invullen van de evaluatie een bewijs van deelname.

Doelgroep

onderwijsassistenten, basis- en vakbekwame leerkrachten die minimaal één jaar werkzaam zijn op een Octantschool waar wordt gewerkt volgens de Kanjermethode

Data & locatie(s)

dinsdag 8 maart van 15.00 uur tot 18.00 uur

 

donderdag 7 april van 15.00 uur tot 18.00 uur

 

begeleidingsmoment: in overleg

 

Locatie: Octantschool Zonnestraal (Oeverwallaan 108, 2498 BZ, Den Haag)

Opleider

Annet van Eck

Kosten

€ 240,- vanuit het schoolbudget

Beschikbare plaatsen

7

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je voor deze cursus in te schrijven.