Octant Academie

Kanjertraining Licentie A

De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. 

De training bestaat uit twee bijeenkomsten en de opbouw ziet er als volgt uit:

Bijeenkomst 1 - visie en achtergronden, conflictbeheersing

Bijeenkomst 2 - leerkrachtgedrag, kernoefeningen en materialen

Aan het eind van de training kun je de Kanjermethode in je eigen klas inzetten.

Details

Certificaat:

- basis- en vakbekwame leerkachten ontvangen na het bijwonen van de twee bijeenkomsten en het invullen van de evaluatie een certificaat. 

- onderwijsassistenten ontvangen na het bijwonen van de twee bijeenkomsten en het invullen van de evaluatie een bewijs van deelname.

Doelgroep

onderwijsassistenten, basis- en vakbekwame leerkrachten

Data & locatie(s)

dinsdag 29 september van 15.00 uur tot 18.00 uur

 

Octantschool Zonnestraal 

(Oeverwallaan 108, 2498 BZ Den Haag) 

Opleider

Annet van Eck, onderwijsadviseur van Onderwijs Advies 

Kosten

€ 240,- vanuit het schoolbudget

Beschikbare plaatsen

3

Aanmelden