Octant Academie

Basistraining 'medezeggenschap'

 

Als lid van de medezeggenschapsraad denk je mee met het bestuur en de directie van de school. Je geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.

In deze training staan de volgende vragen centraal:
- Wat zijn je bevoegdheden?
- Wat is je rol, taak en functie?
- Hoe gaat een MR of GMR in de praktijk te werk?

Ook is er ruimte om je vragen te beantwoorden ten aanzien van casuïstiek die jij in kan brengen.

Details

Certificaat: na het bijwonen van de bijeenkomst en het invullen van de evaluatie ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

 

Doelgroep

leden uit de personeels- en oudergeleding

Data & locatie(s)

donderdag 8 oktober van 19.00 uur tot 21.30 uur

 

Octant bestuursbureau (Gildeweg 7B, 2632, BD Nootdorp)

Opleider

Piet van Kesteren, medewerker Dyade

Kosten

€60, per deelnemer, bekostigd vanuit het budget voor medezeggenschap

Beschikbare plaatsen

8

Aanmelden