Interview Xander en Lian

#octantkanjers

Door de coronacrisis en haar intelligente lockdown stond het onderwijs voor een flinke uitdaging. Van de één op de andere dag kregen de kinderen digitaal onderwijs, op afstand. Voor de Octantleerkrachten én ouders was dat snel schakelen om ervoor te zorgen dat de lessen zo goed mogelijk door konden gaan en we de verbinding met elkaar bleven voelen. De hashtag #octantkanjers ontstond en werd gebruikt door ouders, leerlingen en leerkrachten om tips te delen in deze bizarre tijd. Op één van onze ambities, 'veerkrachtig onderwijs', werd namelijk een flink beroep gedaan! Samen met onze leerkrachten blikken we terug op deze bijzondere periode en hoe zij dit hebben aangepakt. Lian Gielisse en Xander Roels zijn vanaf 1 augustus 2020 officieel iCoach bij Octant. In de periode dat de scholen gesloten waren, hebben zij collega’s begeleid bij het geven van onderwijs op afstand.

Octant-ICoach

We hebben oog voor de techniek, maar kijken altijd naar de onderwijskundige mogelijkheden

Xander: “Met alle collega’s van Octant hebben we onze schouders er onder gezet. Ieder heeft op zijn eigen manier een bijdrage geleverd in het bieden van kwalitatief goed onderwijs op afstand. Samen hebben we de klus geklaard en daarin hebben we ook veel geleerd.”

 

Octant-ICoach

Binnen twee dagen gestart

Lian: “Voor de coronacrisis hadden we al de ambitie om het programma Teams verder te onderzoeken en in fasen in te voeren binnen onze scholen. Officieel hadden we bedacht dit traject pas later in het jaar te starten en hier zeker een aantal maanden over te doen, maar door de coronacrisis zijn we binnen twee dagen gestart.

We zijn begonnen met voorbeeldklassen. Zo konden we gezamenlijk zien hoe Teams werkt en hoe je dit programma het best kunt inzetten. Daarna zijn in fasen bijna alle scholen en klassen binnen Octant overgegaan naar Teams. In het kader van veiligheid en beheer is het ook prettig als we gezamenlijk werken binnen één systeem.”

Een eigen vlogserie

Xander: “Bij de start zijn we begonnen met videobellen, daarna zijn we steeds meer functionaliteiten van Teams gaan gebruiken. We hebben onze collega’s daarin meegenomen. Technisch door de inzet van webinars. Onderwijskundig gezien met onze eigen vlogserie. Dagelijks deelden we een vlog met allerlei tips over effectief gebruik van Teams.”

ICoach

Xander: “Dat is ook wat we gaan doen in onze nieuwe rol als iCoach. We gaan voor veerkrachtig onderwijs waarbij we snel kunnen schakelen als dat nodig is. We hebben oog voor de techniek, maar kijken altijd naar de onderwijskundige mogelijkheden.” Lian: “De scholen draaien inmiddels weer volledig. Om ervoor te zorgen dat onze scholen up-to-date blijven stimuleren we juist nu om gebruik te blijven maken van Teams. Zo blijft de kennis fris en werken we ook aan de 21-eeuwse vaardigheden van onze leerlingen. Dat doen we natuurlijk ook binnen ons maak- en ontdeklab XperiO.”

XperiO

Xander: “XperiO draait om ontwerpend en onderzoekend leren. We brengen skills over bij onze leerlingen en indirect ook bij onze collega’s. Concrete lessen en lessen die toepasbaar zijn in het kader van ontdekkend leren. Vanaf de kleuters tot aan groep 8. Elke klas komt 2 x per jaar langs in het XperiO lab en ontdekt. Naast deze bezoeken kunnen er ook materialen worden geleend en ondersteunen we collega’s bij het toepassen van de verschillende materialen in een les. Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om lessen Corona-proof aan te bieden.”

Het belang van ICT

Lian: “Tijdens de lockdown periode heeft de uniforme inrichting van de ICT omgeving van Octant zijn meerwaarde laten zien. Door het gebruik van Teams op alle scholen konden we iedereen snel van de juiste informatie voorzien. Waar vroeger ICT werd gezien als iets erbij, wordt het nu gezien als mogelijkheid om goed onderwijs te geven en is er een sterke behoefte ontstaan naar een zinvolle inzet van ICT.

Meer lezen? Bekijk de Octantkanjers pagina!