Dialoogkaarten

Hoe werken de Dialoogkaarten?

Hoe werken de Dialoogkaarten?

Leuk dat je de QR code op het kaartspel hebt gescand en de Dialoogkaarten gaat gebruiken! Hier vind je uitleg hoe de kaarten te gebruiken, verschillende gesprekstechnieken, tips en achtergrondinformatie.

Je kunt de dialoogkaarten gebruiken als handvat tijdens een ontwikkelgesprek met een collega (of leerling). De vragen op de kaartjes geven je de mogelijkheid om een gesprek te voeren over het doel dat je wil realiseren, om in kaart te brengen waar je op dit moment staat, wat de kansen en mogelijkheden zijn die je kunnen helpen en wat je concreet kan ondernemen. De kaarten nodigen uit tot een open dialoog. De vragen op de kaartjes zijn bedoeld als suggestie voor deze dialoog en kunnen aangevuld wotden met eigen vragen die aansluiten bij jouw situatie en jouw ontwikkelvragen.

De dialoogkaarten zijn ontwikkeld op basis van het GROW model, een methode die bedoeld is om het presteren van mensen te verbeteren Het GROW model is een beproefd model om structuur aan te brengen in een ontwikkelgesprek. De kracht van het GROW model dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat je zélf actief bent in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. Je komt als het ware zélf tot oplossingen.

Heel veel plezier met de dialoog!

Hoe werken de Dialoogkaarten?

Uitleg van de letters GROW

Laten we beginnen met een uitleg van de verschillende letters:

Goal
het grow-model begint met het stellen van een duidelijk doel. Als je niet weet waar je naartoe wil, is het ook moeilijk om verder te gaan. Hoe je doelen moet stellen is niet de hoofdmoot van het GROW-model, maar het spreekt voor zich dat het verstandig is om deze doelen SMART te maken.
Reality
vervolgens is het tijd om te checken hoe de situatie er nu voor staat. Als je namelijk weet hoe de huidige situatie anders is dan de gewenste situatie, weet je vaak ook wat er moet gebeuren om de gewenste situatie te bereiken.
Options
daarna is het tijd om te kijken wat je mogelijkheden zijn. Wat kun je nu doen om je gewenste situatie te bereiken. Het kan ook prettig zijn om de O te zien als Obstacles. Vaak is het namelijk ook handig om te zien wat het bereiken van je doelen in de weg staat. Dan kun je daar omheen gaan of in sommige gevallen ook zoeken naar een manier om die obstakels uit de weg te ruimen.
Will
wie gaat het uiteindelijk doen? Heb je er wel zin in, wil je de inspanning wel leveren? Dat zijn allemaal vragen die komen kijken bij de W. Het kan ook prettig zijn om hier ook allerlei anderen W vragen te stellen zoals Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer enzovoort. Hiermee maak je je actieplan concreet.

Hoe gebruik je de Dialoogkaarten?

Er zijn vier kaartensets: 14 groene GOAL kaartjes, 14 roze REALITY kaartjes, 14 oranje OPPORTUNITY kaartjes en 14 limegroene WILL kaartjes, afgekort GROW.

Op elk kaartje staan één of meer vragen die uitnodigen tot een open gesprek. Neem eerst een onderwerp in gedachten waar je mee aan de slag wilt. Misschien wil je iets bereiken, misschien wil je een competentie versterken of misschien loop je ergens tegenaan waar je een oplossing voor wilt bedenken. 

Het gesprek kan op gang gebracht worden door random een kaartje van elke kleurenstapel te trekken. Of door vier kaartjes met het hetzelfde nummer uit de stapels te zoeken. Het is ook mogelijk om alle kaartjes van dezelfde kleur omgekeerd op tafel te leggen. Door een paar kaartjes om te draaien en de bijbehorende vragen te beantwoorden, wordt er langer stil gestaan bij elke fase van het GROW model. Het is ook mogelijk om alle kaartjes open op tafel te leggen, zodat er bewust kaartjes uitgekozen kan worden. 

Kortom: de kaartjes kunnen op meerdere manieren creatief gebruikt worden, met mooie gesprekken als resultaat!

Hoe gebruik je de Dialoogkaarten?

Zes richtinggevende gesprekstechnieken

 
Maak je niet DIK  Denk in kwaliteiten.   Besteed aandacht aan hetgeen goed is gegaan en probeer ‘om te denken’.
Neem ANNA mee Altijd navragen, niet aannemen. Vraag altijd na of je goed begrepen hebt wat de ander bedoelt.
Smeer NIVEAU Niet invullen voor een ander. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken en je weet dus nooit wat de ander wil gaan zeggen. Als iets onduidelijk is, vul dat niet in maar vraag na wat er bedoeld wordt.
Wees een OEN Open, eerlijk en nieuwsgierig. Sta open voor de ander, wees eerlijk in hetgeen je duidelijk wilt maken en ben oprecht nieuwsgierig naar de ander.
Laat OMA thuis Niet oordelen. Mening en aannames voor je houden.  Probeer je oordelen, meningen en aannames/adviezen voor je te houden en luister met een open houding naar de ander.
Gebruik LSD Luisteren, samenvatten en doorvragen.  Luisteren, samenvatten en doorvragen kan helpen zijn om aandachtig te luisteren. Als je LSD goed beheerst, kan dit de relatie ten goede komen.

   
    
    
    
    
    

Dialoogkaarten

Hoe krijg je een open, transparant gesprek

Inzicht
Wanneer je iets aan je gedrag wilt veranderen, moet je eerst inzicht krijgen in je huidige gedrag. Je denkt misschien dat je dat inzicht al hebt, maar dat valt over het algemeen in de praktijk nogal tegen. Veel dingen doen we namelijk op de automatische piloot, zonder daar ook maar een gedachte aan vuil te maken. 

Verantwoordelijkheid
Eén van de grootste valkuilen voor de ondervrager is dat deze de verantwoordelijkheid voor de vooruitgang van de ondervraagde op zich neemt. Dit is fundamenteel verkeerd en tegenstrijdig met één van de belangrijkste doelen in coaching: het vergroten van de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid van degene die ondervraagd wordt. Mensen zijn over het algemeen geneigd om hun problemen af te schuiven op anderen en verandering gaat ontstaat juist wanneer ze weer gaan kijken naar hun eigen verantwoordelijkheid.

Goede vragen stellen
We kennen allemaal wel het verschil tussen open en gesloten vragen. Andere vragen richten zich op het vergroten van je inzicht. Neem de volgende twee vragen:
•    Gaf je aandacht aan de gezichtsuitdrukking van de ander?
•    Wat was de gezichtsuitdrukking van de ander?
De eerste vraag kan iemand gemakkelijk defensief maken. Je bent geneigd om maar gewoon “ja” te antwoorden omdat je niet wil toegeven aan de ander dat je niet gekeken hebt. De tweede vraag zal minder snel als aanvallend gezien worden en heeft uiteindelijk ook als effect dat je meer gaat letten op de gezichtsuitdrukking van de ander.
 

Goed luisteren
Het lijkt zo gemakkelijk om te luisteren naar de ander, maar in de praktijk blijkt toch vaak dat we vooral met onze eigen agenda bezig zijn. Je hebt al ongeveer gehoord wat je wilde horen en bent nu alleen nog maar bezig met je antwoord of met de volgende vraag. Dit is voor de ander vaak te merken. Er komt een hoop bij goed luisteren kijken en het gaat te ver om dat allemaal hier te bespreken, maar dit is een goede om in je achterhoofd te houden.
 

Samenvattend
Het is belangrijk om aan al deze punten aandacht te besteden op het moment dat je met het GROW model bezig gaat. Je zou kunnen zeggen dat het GROW model een proces is en de bovenstaande punten de manier beschrijven waarop je aan dat proces invulling geeft.

Wat is de betekenis van het GROW model

Wie het GROW model bedacht heeft is niet helemaal duidelijk, maar we weten wel dat John Whitmore met zijn boek “Coaching for Performance” een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Het GROW coaching model is een beproefd model om structuur aan te brengen in een dialoog of coachingsgesprek.
De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat degene die ondervraagd wordt zélf actief is in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De ondervraagde komt als het ware zélf tot oplossingen.

Zoals de titel van Whitmore’s boek al aangeeft, is het vooral een methode om het presteren van mensen te verbeteren. In het kort komt het erop neer dat je bedenkt waar je naartoe wilt, om vervolgens te inventariseren welke problemen je moet overkomen en wat jij daarvoor moet doen.

Ons idee bij de dialoogkaarten is om de dialoog op gang te bregen en op een gelijkwaardige manier te voeren met elkaar!