#Schoolfie2018

Op alle Octantscholen hebben leerlingen de afgelopen periode hun best gedaan om een selfie of vlog te maken met hun Octant t-shirt. Zij konden het resultaat plaatsen op verschillende social media kanalen met gebruik van #schoolfie2018. 

Wat houdt de actie #schoolfie2018 in?

De leerlingen mogen met hun Octant t-shirt op de foto of maken een vlog. Vervolgens plaatsen ze dit via hun ouder(s)/verzorger(s) op Facebook, Instagram of YouTube met #schoolfie2018. De leukste inzending wordt beloond met een mooie prijs. 

Eind mei is de wedstrijd beëindigd en heeft de jury uit ruim 125 inzendingen unaniem de winnende inzending gekozen. Op dinsdagmiddag 5 juni is de winnares, een leerling in groep 7 van Octantschool Fontein (Ypenburg), in de klas verrast met de uitslag. Zij mag een mooie prijs uit de prijzenkast kiezen, die schoolbestuur Octant ter beschikking stelt. 

We bedanken alle inzenders voor hun mooie foto's en vlogs. Dankzij de leerlingen is deze actie een succes geworden. De resultaten zijn via #schoolfie2018 te vinden op Instagram, Facebook en YouTube.

Winnares #schoolfie2018

De winnares uit groep 7 van Octantschool Fontein op de foto met meester Erwin (directeur Octantschool Beatrix)

Winnares #schoolfie2018 Octant

De winnende inzending

Bekijk hiernaast het winnende filmpje van de wedstrijd #schoolfie2018.

Wat zijn de prijzen?

De winnaar/winnares mag kiezen uit Lego Mindstorms, een iPad, een fiets of een Ozobot 

Voor wie is de wedstrijd bedoeld? 

De wedstrijd is bedoeld voor alle kinderen van alle Octantscholen uit groepen 1 tot en met 8. 

Hoe maak je een selfie of vlog? 

Meester Hestek legt in een filmpje uit hoe je een selfie of vlog maakt. Deze filmpjes hebben de kinderen in de klas bekeken. 

Waarom moet je een # gebruiken? 

Om te kunnen volgen welke inzenders meedoen met de wedstrijd, gebruiken we #schoolfie2018. 

Wat zijn de regels van de wedstrijd? 

Maak een foto of vlog van jezelf. Je T-shirt moet zichtbaar zijn. 

Laat je ouder/verzorger de foto of vlog plaatsen 

Plaats op Facebook, Instagram of YouTube 

Gebruik altijd #schoolfie2018 

Zet de naam van je school in het bericht (niet je eigen naam) 

Zet het bericht openbaar 

Waarom deze actie, mijn kind mag nog geen eigen social media account hebben? 

Het plaatsen van de vlogs/foto's moet ook gebeuren via de ouders. Octant accepteert geen fake accounts en volgt hierin de regels die zijn opgesteld van de verschillende social media kanalen. We hopen op deze manier de kinderen mediawijsheid bij te brengen. 

Wat is de gedachte achter de wedstrijd? 

Kritisch en creatief leren denken zijn onderdelen van de 21e eeuwse vaardigheden. Bij deze wedstrijd doen we ook een beroep op deze aspecten. In de groep zal de meester en/of juf zal hiervoor ook aandacht hebben. Meer informatie:  pijler Wetenschap en Technologie.

Mag ik mijn kind helpen met de wedstrijd? 

Natuurlijk mag u uw kind helpen, dat juichen we zelfs toe. Deze digitale flyer kan daarbij helpen, de actie wordt nog eens duidelijk uitgelegd. 

Wie is meester Hestek? 

Meester Hestek is een meester van Octant en legt de kinderen in verschillende filmpjes uit wat de wedstrijd inhoudt en hoe je het beste een vlog of selfie maakt. Als u de filmpjes wenst te zien, dan kunt u contact opnemen met school.