Interview Anouk

#octantkanjers

Door de coronacrisis en haar intelligente lockdown stond het onderwijs voor een flinke uitdaging. Van de één op de andere dag kregen de kinderen digitaal onderwijs, op afstand. Voor de Octantleerkrachten én ouders was dat snel schakelen om ervoor te zorgen dat de lessen zo goed mogelijk door konden gaan en we de verbinding met elkaar bleven voelen. De hashtag #octantkanjers ontstond en werd gebruikt door ouders, leerlingen en leerkrachten om tips te delen in deze bizarre tijd. Op één van onze ambities, 'veerkrachtig onderwijs', werd namelijk een flink beroep gedaan! Samen met onze leerkrachten blikken we terug op deze bijzondere periode en hoe zij dit hebben aangepakt. Anouk Veuger is directeur bij Octantschool Schatkaart in Pijnacker. Deze school is volop in ontwikkeling. Samen met haar team zet ze stappen op het gebied van gepersonaliseerd leren en veerkrachtig onderwijs.

Basisschool Den Haag Octant

Met plezier naar school en met vertrouwen naar huis

Wij staan er voor open om op een andere manier les te geven. Daarbij onderzoeken we verschillende mogelijkheden. Als team hebben we één belangrijk doel: onze leerlingen zo passend mogelijk onderwijs geven.

Veerkrachtig onderwijs

Met het oog op het lerarentekort is het belangrijk om te onderzoeken wat je als school kunt doen om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Hoe kunnen wij als team, onze expertise zo effectief mogelijk inzetten en welke (ict) voorzieningen ondersteunen ons hierbij? Als voorbeeld: Tijdens de coronacrisis konden wij als school al snel schakelen. Leraren en kinderen waren al gewend aan onze digitale manier van werken. De stap naar het geven van onderwijs op afstand was relatief snel gezet.

Basisschool Den Haag Octant

Wij gaan voor gepersonaliseerd leren

Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling. De ene pakt het lezen snel op, de ander doet daar gewoon wat langer over. Dat is ook prima. Wij geloven niet in het traditionele lesgeven met het indelen van kinderen enkel op basis van hun leeftijd. Als team gaan we dan ook voor gepersonaliseerd leren: een lesaanbod passend bij ieders ontwikkelingsfase en manier van leren. Elk kind zijn eigen leerpad.

Rekenen op het eigen niveau

We zijn gestart om rekenen aan te bieden op het eigen niveau. Dat betekent dat we kijken naar de leerlijnen van het individuele kind. Op basis van de leerbehoefte volgt het kind een rekeninstructie op het niveau dat het beste past. Kinderen kunnen dus een andere leraar voor rekenen hebben dan voor taal. Over het algemeen zijn we erg tevreden over deze aanpak. We pakken door en gaan ook andere primaire vakken op deze wijze aanbieden.

Een schooldag op Schatkaart

Kinderen vormen een leergemeenschap per bouw. We hebben twee onderbouwgroepen, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen. Per bouw zijn twee leraren samen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod met instructies op verschillend niveau. Dat voeren zij uit samen met een leraarondersteuner en/of onderwijsassistent. De leerlingen starten de dag in een mentorgroep. De leraar in deze groep is het vaste gezicht voor kinderen en ouders. De mentorgroep is ingedeeld op leeftijdsniveau, passend bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In de ochtend bieden wij het primaire pakket (rekenen, taal, lezen etc). Kinderen volgen instructie op het eigen niveau. Het kan dus best zijn dat de samenstelling van de klas per vak verandert. In de middag maken we de overstap naar thematisch werken en is er aandacht voor diverse vaardigheden, wetenschap & technologie, kunst & cultuur, wereldoriëntatie & burgerschap.

Thematisch werken

Waar het past werken we met de hele school aan één thema. Bijvoorbeeld het klimaat. Van de kleuters tot groep 8. Iedereen is bezig geweest met dit thema en heeft op zijn eigen niveau heel veel geleerd. Dankzij onze mogelijkheden en voorzieningen hebben leerlingen bijvoorbeeld echt een ‘weerbericht’ opgenomen voor een green screen. Heel leerzaam om dit samen met elkaar te ontdekken.

Met vertrouwen weer naar huis

Wij willen graag dat leerlingen met plezier naar school komen en met vertrouwen weer naar huis gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Daarin willen we ook goed luisteren naar wat leerlingen nodig hebben. Wij voeren coachgesprekken met ze. Daarin leren we ze aan te geven wat ze nodig hebben om te kunnen leren en ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Meer lezen? Bekijk de Octantkanjers pagina!